กฏหมายลิขสิทธิ์ในไทย หากทำถูกต้องอนาคตก็มั่นคง

ในที่ผ่านมาหลายปี สำหรับสิ่งต่าง ๆ ในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นคำว่า ” ลิขสิทธิ์ ” อาจเป็นคำที่ได้รับการละเลยมาในช่วงระยะเวลายาวนานจนเคยชินต่อการละเมิด แต่ในที่สุดเมื่อโลกออนไลน์ได้รับความแพร่หลายจนแทรกเข้าสู่การเป็นปัจจัยหลักในหลายด้านของสังคม ลิขสิทธิ์ ก็มีการตรวจสอบและตรวจจับรวมถึงฟ้องร้องกันอย่างเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นและตรวจจับกันได้แม่นยำมากขึ้นอีกด้วย

โดยเฉพาะเรื่องที่เคยชินกันอย่างแพร่หลายจนแทบเหมือนคล้ายจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา อาทิเช่นการละเมิด ในเรื่องของการใช้รูปภาพของผู้อื่น การทำซ้ำ การดัดแปลง การขโมยผลงานของผู้อื่นนำไปใช้เป็นผลงานของตัวเอง และการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ก็เริ่มมีการฟ้องร้องมากยิ่งขึ้นปรากฏให้เห็นบนหน้าข่าวบ่อยขึ้น

นอกจากนี้เมื่อเข้าสู่การพัฒนาความเร็วอินเทอร์เน็ต ให้สามารถดูไฟล์ประเภทวิดีโอกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ก็ยิ่งตามมาด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ วีดีโอ ตามมามากขึ้นเช่นกัน และกลายเป็นประเด็นฟ้องร้องที่อาจเรียกค่าปรับกันอย่างรุนแรงชนิดที่ผู้ละเมิดอาจคาดไม่ถึงต่อผลของการกระทำ

ลิขสิทธิ์ต่อไฟล์ออนไลน์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด ?

ในทางกฏหมายได้กำหนดเอาไว้ว่าไฟล์หลากชนิดบนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น คอนเทนท์บทความ รูปภาพ วิดีโอ หรืออื่น ๆ ลิขสิทธิ์นั้นจะเกิดขึ้นเองในทันทีต่อผู้ผลิตสิ่งเหล่านั้น โดยไม่ต้องมีกระบวนการยื่นขอจดจดทะเบียนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 รัฐบาลได้มีการออกประกาศกฏหมายลิขสิทธิ์ ที่ใช้ในประเทศไทยให้เกิดข้อบังคับที่เป็นตัวบทอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นและมีบทลงโทษอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ในธรรมเนียมที่นิยมกันโดยทั่วไป ได้กำหนดให้บุคคลใดก็ตามที่มีการนำผลงานผู้อื่นไปใช้ หากการนั้นไม่ได้นำไปใช้เพื่อการแสวงหาผลกำไร หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ก็อาจสามารถอลุ่มอล่วยให้ผู้อื่นนำไปใช้ในลักษณะแชร์ในโลกโซเชียลได้ แต่ต้องมีการระบุชื่อผู้ผลิตผลงานนั้น หรือนิคเนมของผู้ผลิต ลงเป็นเครดิตเอาไว้ด้วย แต่อย่างไรก็ตามการกระทำในลักษณะเช่นนี้ในทางกฏหมายนั้น อาจยังเป็นความผิดได้หากเจ้าของผลงานไม่ยินยอม

อีกทั้งการประเมินว่าแสวงกำไรหรือไม่นั้นจะต้องตรวจสอบให้รอบคอบ เพราะการนำไปใช้งานบางอย่างอาจเชื่อมโยงได้ถึงผลประโยชน์ที่ตัวผู้นำไปใช้นั้นไม่ทันรู้ตัวว่าสิ่งที่นำมาใช้ได้อำนวยแก่ประโยชน์ในด้านการแสวงกำไรแก่ตน อาทิเช่นการนำรูปภาพผู้อื่นไปใช้ในเว็บที่มีรายได้จากช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น โดยหนทางที่ปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือการผลิตผลงานขึ้นมาเอง หรือใช้บริการคลังผลงานต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งสำหรับให้นำไปใช้กันได้ฟรี ๆ นั่นจึงจะเป็นแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดและนำมาซึ่งอนาคตที่เติบโตอย่างมั่นคงต่องานของคุณนั่นเอง