ความสำคัญของการครองคู่ ว่าด้วยเรื่องสินสอดของหมั้น

เป็นเรื่องปกติของประเพณีการแต่งงาน ที่ฝ่ายเจ้าบ่าวจะต้องนำสินสอดมามอบให้แก่ทางฝั่งเจ้าสาว เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของเจ้าบ่าว มีความพยายามและให้ความสำคัญกับตัวเจ้าสาวจริง ซึ่งบางคนอาจให้ความหมายของการให้สินสอดว่า เป็นการประเมินมูลค่าตัวเจ้าสาวและเป็นการตอบแทน ที่พ่อแม่ของฝั่งนั้นยอมยกลูกสาวให้

การร้องศาลเพื่อเรียกบุตรคืน

ปัญหาการแย่งสิทธิการเลี้ยงดูบุตร ยังคงเป็นเรื่องที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นกันอยู่บ่อย ๆ ซึ่งในเรื่องราวเหล่านี้มักจะมีรายละเอียดที่ซับซ้อน มีความเป็นมาที่แตกต่างกันตามกรณีหลากหลายของผู้คน ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่สร้างข้อสงสัยและให้ศาลตัดสินกันอยู่เสมอ อันเนื่องมาจากต่างฝ่ายต่างเชื่อมั่นว่าตนเองนั้นมีสิทธิ

ความสำคัญของการรับรองบุตร จำเป็นอย่างไร

ชีวิตคู่นั้นเป็นเรื่องของความรัก เริ่มต้นจากความรู้สึกที่มิได้เกี่ยวกับข้องกับสิ่งอื่นใด หากทั้งสองรักกันด้วยความใจจริง ก็จะช่วยหนุนชีวิตคู่นั้นให้มั่นคงมากพอ หรือต่างฝ่ายต่างไว้ใจในความรัก ก็ย่อมลงเอยด้วยการแต่งงาน และจดทะเบียนสมรสกัน แต่บางครั้งฐานะทางการเงินหรือสภาพแวดล้อมอาจไม่เอื้ออำนวย

การรับบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย

บุตรบุญธรรม เป็นชื่อเรียกของเด็กที่ได้รับการอุปการะมาอยู่ภายในครอบครัว ของครอบครัวหนึ่งซึ่งพวกเขาจะเลี้ยงดูราวกับลูกแท้ ๆ แม้จะไม่ได้มีสายเลือดเดียวกัน เพราะในบางครอบครัวอาจมีปัญหาไม่สามารถมีบุตรได้ จึงจำเป็นต้องหาเด็กมารับเลี้ยงแทน โดยจะต้องไม่เป็นการขโมยลูกคนอื่น

ความน่าสนใจของกฎหมายต่างประเทศ ในคดีครอบครัว

คดีความเกี่ยวกับครอบครัวถือเป็นหลักพื้นฐานทางนิติธรรม ที่จะต้องมีระบุไว้ในแต่ละประเทศเป็นสำคัญ อีกทั้งยังเป็นคดีความที่มักมีการฟ้องร้องขึ้นอยู่เป็นประจำ ซึ่งเนื้อหาข้อกฎหมายในแต่ละประเทศนั้นก็มักจะมีจุดร่วมที่อิงตามหลักสากลเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมนุษยธรรมและความรับผิดชอบ ความมีจริยธรรมและศีลธรรม การไม่คบชู้ การไม่ทอดทิ้งบุตร และการไม่ทำร้ายร่างกายคู่ครอง

รวมเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แน่นอนว่าหากชีวิตคู่หลังสมรส เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไปกันไม่รอด อยู่ไปก็จะมีแต่ปัญหาระหว่างกัน ก็ย่อมต้องลงเอยด้วยการหย่าร้าง หรือฟ้องหย่า เพื่อให้ทั้งสองสามารถต่างคนต่างอยู่โดยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันได้ โดยกระบวนการที่ต้องการมีกฎหมายเป็นสิ่งยืนยันนั้นถือเป็นสิ่งรองรับการอย่าร้างที่จะมีผลต่อความคุ้มครองต่าง ๆ รวมไปถึงผลทางนิติกรรม และทรัพย์สินสมรส

เพิกถอนอำนาจปกครองบุตรคืออะไร ?

บุตรย่อมต้องได้รับการดูแลจากพ่อแม่โดยชอบธรรม เพราะพ่อแม่คือผู้ปกครองที่มีสายเลือดเดียวกันย่อมมีโอกาสที่จะเกิดสัญชาติญาณความเป็นพ่อเป็นแม่ที่รักลูกมากกว่าคนอื่น การเลี้ยงดูแลจึง ย่อมดีที่สุดกว่าใครอื่น แม้อาจจะไม่เสมอไป และพบข่าวพ่อแม่ใจร้ายให้เห็นตามหน้าข่าวอยู่เสมอ

พินัยกรรมคืออะไร

ชีวิตของมนุษย์เรานั้นมีอะไรให้อาจต้องวางแผนอยู่เสมอ แม้กระทั่งการคำนึงถึงในช่วงเวลาบั้นปลายของชีวิต ก็ยังมีเรื่องให้ต้องคิดว่าหลังจากที่จากไปแล้วสิ่งต่าง ๆ รอบตัวจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะชีวิตของคนรุ่นหลังภายในครอบครัว และเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามหนด

ผู้ไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถคืออะไร

คนไร้ความสามารถ โดยทั่วไปแล้ว ถ้าใครที่ได้ยินคำนี้ต่างล้วนก็ต้องนึกถึงบุคคลที่กระทำสิ่งใดไม่สำเร็จ พบเจอแต่ความล้มเหลว หรือไม่แม้แต่จะกระทำการสิ่งใดเป็น แต่หากพูดถึงคนไร้ความสามารถที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายแล้วนั้น จะให้ความหมายถึง ผู้ที่ไม่สามารถแม้แต่การช่วยเหลือตนเองเฉกเช่นคนปกติทำกันได้

บริการร่างสัญญาหย่า

การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนอกจากจะควรต้องมีการทำนิติกรรมในทางกฎหมาย อาทิเช่น การจดทะเบียนสมรส เป็นต้น แม้ในยามเลิกรากันไม่ว่าจะเป็นการเลิกรากันโดยพฤตินัย หรือเป็นการเลิกลากันเพียงแต่ในนาม เพื่อให้มีผลต่อกระบวนการทางกฎหมาย รองรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งก็ตามแต่