คดีหวย30ล้าน คำพิพากษาศาลตัดสินว่าอย่างไร

คดีหวย 30 ล้านถือเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจติดตามกันเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากสงสัยต่อกรณีที่มีข้อชวนคิดไปได้หลายด้าน ซึ่งทำให้ประชาชนมีความต้องการทราบว่าท้ายที่สุดแล้วคดีนี้ศาลจะตัดสินออกมาอย่างไร
โดยเนื้อหาของคดีนี้ได้มีการพิจารณาในคดีอาญาของศาลจังหวัดกาญจนบุรีคดีหมายเลขดำที่ 1863/2561 และคดีหมายเลขแดงที่ 2436/2522 โดยมีนาย ปรีชา ใคร่ครวญ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องร้อยตำรวจโท หรือ ร้อยตำรวจตรี หรือ นาย จรูญ วิบูลย์ จำเลยในข้อหายักยอกรับของโจร

เนื้อหาการยื่นฟ้องสรุปได้โดยย่อดังนี้

โจทก์ได้มีการฟ้องว่าในช่วงของวันที่ 13 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ตลาดเรดซิตี้ ทางฝ่ายของจำเลยได้มีการประพฤติเจตนาทุจริต เก็บเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำนวน 5 ฉบับ ซึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาล 5 ฉบับนี้ ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ อันได้มาจากการซื้อจาก นางสาวรัตนาภรณ์ สุภาพิมพ์ และนำมาเก็บเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อ จากนั้นจึงเดินซื้อของภายในตลาด แต่ภายหลังเมื่อได้เดินทางกลับ ถึงบ้านก็พบว่าสลากทั้ง 5 ฉบับได้หายไป

จนเมื่อมีการออกผลรางวัลในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ปรากฏว่าเลขของสลากรางวัลที่หายไปนั้น ได้ถูกรางวัลที่ 1 ทั้ง 5 ฉบับ รวมมูลค่าแล้วเป็นเงินรางวัล 30 ล้านบาท ซึ่งทางฝ่ายจำเลยได้นำสลากรางวัลของตนไปโดยทุจริต ด้วยการเก็บสลากกินแบ่งรัฐบาลของโจทก์ไปไว้ในครอบครอง โดยเกิดเหตุที่ตำบล บ้านเหนือ อำเภอเมือง กาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี ไม่ทราบเวลาที่แน่ชัด จำเลยได้เก็บสลากกินแบ่งรัฐบาลของตนไว้ ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด ฐานยักยอกทรัพย์สินหาย จึงได้ยื่นฟ้องเหตุยักยอกรับของโจร ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 กับ 357

โดยคดีนี้ศาลได้ไตร่สวนมูลฟ้องแล้ว และออกคำสั่งประทับฟ้องโดยเห็นว่าคดีนี้มีมูลให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา ซึ่งต่อมาจำเลยได้ให้การปฏิเสธ และศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐาน ที่โจทก์นำสืบมาทั้งหมดแล้ว เห็นได้ว่าทางฝ่ายโจทก์นั้นมีเพียงแค่พยานบุคคล ที่อ้างว่าเป็นประจักษ์พยานมาเบิกความยืนยันข้อเท็จจริงเท่านั้น

โดยที่ไม่มีพยานหลักฐานมาสนับสนุนคำเบิกความของพยานบุคคล นอกจากนี้ยังมีข้อพิรุธและขัดแย้งกันเองเมื่อหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถในการจดจำเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล และการโทรศัพท์ติดต่อนัดหมายไปรับสลากกินแบ่งรัฐบาล ระหว่างโจรกับนางสาวรัตนาภรณ์ รวมถึงยังมีการแจ้งความภายหลังจากทราบผลการออกรางวัล

อีกทั้งคำเบิกความของพยานบุคคลยังขัดแย้งกับข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และพื้นที่การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของโจทย์ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ดังนั้นเมื่อศาลได้พิจารณาประกอบร่วมกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบนั้นมากไปด้วยข้อพิรุธน่าสงสัย และขัดแย้งกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในหลายประการ จึงรับฟังไม่ได้ว่าสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลนั้นเป็นของโจทก์ โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 วงเล็บ 4 ดังนั้นโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย พิพากษาให้ยกฟ้อง