ความผิดฐานหมิ่นประมาท

การหมิ่นประมาทถือเป็นคดีความผิดที่หลายคนมีโอกาสเกิดขึ้นได้ จากความไม่สามารถควบคุมอารมณ์หรือมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต่อความผิดที่ตนเองจะต้องได้รับผลตามกฎหมาย โดยเฉพาะในโลกยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีของการสื่อสารกว้างไกล สามารถเชื่อมถึงกันและเปิดรับความคิดเห็นต่าง ๆ ต่อกันได้ ก็ยิ่งทำให้คดี หมิ่นประมาท เป็นคดีที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายมากขึ้นกว่าเดิม

ซึ่งในปัจจุบันมักจะพบการหมิ่นประมาท ในลักษณะของการหมิ่นผ่านสื่อ Internet เป็นส่วนมากเนื่องจากกระทำได้ง่าย โดยเฉพาะในแหล่งที่มีการโต้เถียงหรือเปิดให้ออกความเห็นต่อกันได้ ก็จะมีเหตุอันยั่วยุต่อกันเป็นประเด็น ไม่ว่าจะเป็นความเห็นในโลกโซเชียล หรือแม้แต่การถามตอบกระทู้ หรือถามความเห็นกันในเว็บไซต์ ซึ่งการหมิ่นจะมีลักษณะการเผยแพร่ได้ทั้งรูปแบบข้อความ และรูปภาพ หรือแม้แต่การหมิ่นประมาทผ่านคลิปวีดีโอ อีกทั้งยังมีการหมิ่นประมาทโดยตรงตัวต่อตัวโดยส่งข้อความผ่านระบบแชท

อย่างไรก็ตาม สำหรับคดีความหมิ่นประมาทนั้น จะจัดอยู่ในประเภทของคดีอาญา ซึ่งผู้เสียหายที่ถูกหมิ่นประมาท สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย และค่าสินไหมทดแทนได้หากมีความเสียหายเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีข้อถกเถียงกัน ของผู้กระทำการหมิ่นประมาทที่เชื่อว่าตนเองไม่ได้ทำการถึงขั้นหมิ่นประมาท แต่แท้จริงแล้วการดำเนินคดีความ จะอาศัยข้อกำหนดตามกฎหมายเป็นสิ่งตัดสินเท่านั้น

ประเด็นน่ารู้สำหรับคดีหมิ่น

รู้หรือไม่ว่าการด่าว่าผู้อื่นว่าเป็นเมียน้อยนั้นถือเป็นความผิด ?

การด่าผู้อื่นหรือการเอ่ยชื่อผู้อื่นว่าเป็นเมียน้อย ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะมีความประพฤติเป็นเมียน้อยจริงหรือไม่ก็ตาม แต่การใช้วาจานี้ถือว่าทำให้ผู้เสียหาย ต้องบังเกิดความอับอายเสียชื่อเสียงหรือถูกเกลียดชัง ก็จะถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 อีกทั้งยังมีเรื่องของการหมิ่นประมาท ในลักษณะของการใส่ความทั้งที่ยังไม่ทราบความจริงอย่างชัดเจน ก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการใส่ความว่าผู้อื่นกระทำความผิดหรือไปใส่ความว่า ผู้อื่นมีพฤติกรรมลักษณะที่จะต้องถูกสังคมหรือผู้อื่นเกลียดชัง หรือประนามก็ล้วนเป็นความผิดในฐานหมิ่นประมาทด้วยกันทั้งสิ้น

โดยมาตรา 326 ได้กำหนดเอาไว้ว่าบุคคลใด มีการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยการใส่ความนั้นทำให้ผู้ถูกใส่ความ ต้องถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง บุคคลผู้ใส่ความนั้นจะถือว่ากระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งปรับทั้งจำ

นอกจากนี้ใน มาตรา 328 ยังครอบคุมลักษณะความผิดฐานหมิ่นประมาท ไปถึงการหมิ่นประมาทแบบป่าวประกาศ โดยใช้วิธีผ่านการวาดภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดระบายสี หรือภาพวาดธรรมดา หรือใช้เสียงหรือภาพยนตร์ หรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏขึ้นได้ ไม่ว่าจะด้วยลักษณะใด หรือกระทำผ่านการป่าวร้องประกาศโดยวิธีอื่น ผู้กระทำการดังนี้ จะมีโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท