คดีความเกี่ยวกับ บัตรเครดิต หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้จ่ายที่รวดเร็ว และสะดวกมากที่สุดในยุคปัจจุบันคงหนีไม่พ้นการใช้บัตรเครดิต หรือบริการสินเชื่อเงินสด ที่ช่วยให้เราไม่ต้องพกเงินจำนวนมากให้หนักกระเป๋าหรือไม่ต้องคอยยืนนับจ่ายเงินตรงหน้าเคาน์เตอร์ให้เสียเวลา และที่สำคัญยังช่วยให้ผู้ใช้เงินไม่ต้องกลัวว่าเงินที่เตรียมมานั้นจะพอต่อค่าใช้จ่ายหรือไม่ เพราะทางธนาคารจะออกเงินค่าใช้จ่ายไปให้ก่อนและคุณก็ไปตามชำระกับทางธนาคารเอาทีหลัง มันจึงเป็นสิ่งที่ง่ายและใช้จ่ายสะดวกที่สุด โดยเฉพาะหากคุณเป็นบุคคลที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งเป็นชีวิตจิตใจ

แต่ด้วยบริการที่ช่วยออกเงินให้ก่อน และให้สมาชิกจ่ายหนี้คงค้างรวมถึงค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมรายปีภายหลัง จึงทำให้อาจเกิดการเบี้ยวหนี้จนเป็นคดีความกันได้
อายุความหนี้

 • คดีหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลมีอายุความนาน 5 ปี โดยนับตั้งแต่การผิดนัดชำระครั้งล่าสุดอันเป็นครั้งสุดท้าย ตามสัญญากู้ยืมการผ่อนต้นคืน พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ ไป ตาม ป.พ.พ.193/33(2)
 • คดีบัตรเครดิตมีอายุความนาน 2 ปี โดยนับตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งล่าสุดอันเป็นงวดสุดท้าย ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระหนี้ ตามใบแจ้งหนี้ ตาม ป.พ.พ.193/34(7)
 • สิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย คดีมีอายุความ 5 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/33(1)
 • หนี้วงเงินเบิกเกินบัญชี O/D คดีมีอายุความ 10 ปี นับตั้งแต่ผิดนัดชำระตามสัญญา ตาม ป.พ.พ.193/30

หัวข้อของการต่อสู้ในกรณีที่คดีโจทก์ขาดอายุความ และจำเลยต้องให้การโดยชัดแจ้ง ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง ดังนี้

 1. ขาดอายุความเรื่องอะไร และอยู่ในมาตราใด
 2. ขาดอายุความตั้งแต่เมื่อใด ตอนไหน
 3. เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
 4. โจทก์มีสิทธิเรียกร้องตั้งแต่เมื่อใด
 5. นับแต่วันไหนถึงวันฟ้องขาดอายุความ

เนื้อหาและประเด็นที่มักเกิดขึ้นได้บ่อย

 1. การเข้าใจผิดของลูกหนี้ที่มักคิดว่า หากคดีขาดอายุความแล้ว เจ้าหนี้จะหมดสิทธิ์ในการฟ้องหรือไม่สามารถฟ้องได้ ก็ถือเป็นการจบเรื่อง และต่อให้ฟ้องร้องศาลก็คงไม่รับคำฟ้อง เนื่องจากคดีขาดอายุความแต่ความจริงนั้น เจ้าหนี้ยังมีสิทธิ์ ฟ้องได้อยู่แม้จะขาดอายุความไปแล้วก็ตาม
 2. คดีหนี้บัตรเครดิต โจทก์มีสิทธิในการบังคับให้จำเลยชำระหนี้ทั้งหมดในทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีการทวงถามหรือบอกเลิกสัญญาก่อน ในกรณีที่ได้มีการแจ้งกำหนดการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้จึงมีสิทธิโดยชอบธรรม เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระตามกำหนด ซึ่งอายุความจะเริ่มนับในวันถัดไปทันที
  หมายเหตุ: หากอายุความสะดุดหยุดลง ตามป.พ.พ.มาตรา 193/14 อาทิ กรณีชำระหนี้ให้บางส่วนไปแล้ว ถูกธนาคารหักเงินในบัญชีออมทรัพย์ AUTO PAYMENT หรือลูกหนี้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ เป็นต้น
 3. หนี้อันเป็นการซื้อขายและโอนสิทธิเรียกร้องระหว่าง ธนาคาร กับ บริษัทรับบริหารหนี้เสีย ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ที่หมดอายุความแล้วทั้งสิ้น
  4.หากต้องการให้ศาลนำเรื่อง การขาดอายุความหยิบยกขึ้นมาพิจารณา ผู้ถือสถานะลูกหนี้จะต้องยื่นคำให้การจำเลย ขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในชั้นศาล ศาลก็จะนำหัวข้อนี้มาพิจารณาตรวจสอบและหาข้อเท็จจริง และเมื่อถึงที่สุดแล้วพิจารณาว่ามีความผิดตามที่ลูกหนี้ยื่นคำให้การไว้จริง ศาลก็จะมีคำพิพากษาเป็นการ “ยกฟ้อง” ตามมาตรา 193/29 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “เมื่อไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้”