ว่าด้วยเรื่องของคดีแชร์ล้ม

การเล่นแชร์ ถือเป็นการหาแหล่งเงินหมุนเวียนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมจากประชาชนหลายคนทั่วประเทศ ด้วยเหตุผลที่ได้รับผลตอบแทนแบบเงินก้อน ซึ่งสามารถจับถือและมองเห็นได้จริง ฟังดูอาจจะเป็นสิ่งที่มักปรากฏเป็นข่าวในลักษณะที่ผิดกฎหมาย แต่การเล่นแชร์นั้นก็มีแบบที่ถูกกฎหมายอยู่ด้วยเหมือนกัน หากการแชร์นั้นเป็นการกระทำที่ไม่เกินกว่า พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ.2543 ได้คุ้มครองเอาไว้

การเล่นแชร์คืออะไร ?

หลักของการเล่นแชร์นั้นจะเริ่มต้นที่เจ้ามือหรือที่เรียกกันว่า “เท้าแชร์“ โดยเท้าแชร์นั้นจะเป็นผู้เรียกระดมทุนจากลูกแชร์คนต่าง ๆ เพื่อตั้งกลุ่มแชร์ขึ้นมาและจะให้บรรดาสมาชิกในกลุ่ม ลงเงินตามที่กำหนดในทุก ๆ เดือน ซึ่งบรรดาลูกแชร์ จะผลัดกันประมูลเพื่อให้ได้สิทธิ์รายการยืมเงินก้อนใหญ่ หรือเรียกอีกอย่างว่า “เปียแชร์” และสำหรับผู้ที่ชนะการประมูล (เสนอดอกเบี้ยได้สูงสุด) ก็จะชนะพร้อมรับเงินก้อนในเดือนนั้นไป แต่จะต้องตามมาจ่ายเงินลงขันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมในเดือนถัดไป ตามดอกเบี้ยที่เสนอมานั่นเอง

และเมื่อทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ อัตราค่าดอกเบี้ยจะยิ่งสูงขึ้นในทุก ๆ เดือน นั่นหมายความว่า จำนวนเงินกองกลางนั้นก็จะขยายใหญ่ตามไปด้วย และเมื่อมาถึงงวดสุดท้าย ซึ่งเป็นเงินก้อนโต ผู้ที่ไม่เคยได้เปียเลยก็จะไร้ซึ่งคู่แข่งเพราะคนอื่นเปียไปหมดแล้ว จึงสามารถนำเงินก้อนสุดท้ายนี้ไปครองได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยและแข่งขันกับใครเลย

ส่วนทางด้านเท้าแชร์นั้น จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับเงินก้อนแรกโดยไม่เสียค่าดอกเบี้ย เพื่อแลกกับเป็นผู้ค้ำประกัน คอยเดินเรื่อง บริหารจัดการด้านต่าง ๆ ภายในกลุ่มแชร์ให้ และถ้าหากมีลูกแชร์คนใดคนหนึ่งหนีออกจากกลุ่มไป ผู้เป็นเท้าแชร์ก็จะต้องเข้ามารับผิดชอบแทนที่ในส่วนนี้ด้วย

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ : 2253/2518

ว่าด้วยการเล่นแชร์นั้น ถือเป็นสัญญาชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นโดยความตกลงระหว่างผู้เล่นด้วยกัน ไม่จำเป็นต้องมีนักกฎหมายเข้าแทรกแซงบังคับว่าจะต้องทำสัญญาหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ แต่สามารถบังคับกันได้ตามหลักสัญญาทั่วไป และเมื่อมพฤติการณ์อันเป็นที่เข้าใจกันระหว่างผู้เล่นว่า จำเลยซึ่งเป็นนายวงตกลงยอมเป็นผู้รับผิดชอบใช้เงินแก่ลูกวง ที่ยังไม่ได้ประมูล (เปีย) ในกรณีที่วงแชร์ล้ม ดังนี้ เมื่อวงแชร์ล้มจำเลยก็ต้องรับผิดต่อโจทก์ ซึ่งมีฐานะลูกวงและยังมิได้ประมูล

และถ้าหากมีมติของคณะรัฐมนตรีห้ามข้าราชการ และพนักงานองค์การของรัฐเล่นแชร์จริง ก็ถือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับบัญชาทางวินัยเท่านั้น เนื่องจากการเล่นวงแชร์มิดีจัดรวมเป็นวัตถุประสงค์ต้องห้ามโดยกฎหมาย หรือขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนภายในประเทศ จึงไม่ส่งผลทำให้สัญญาตกเป็นโมฆะได้

แม้โจทก์เปียแชร์วงอื่นซึ่งจำเลยเป็นนายวงได้ไปแล้ว และโจทก์มีกำไรก็เป็นไปตามเรื่องของแชร์วงนั้น ๆ มิใช่เรื่องที่จะให้นำกำไรนั้น มาหักออกจากจำนวนเงินที่โจทก์เสียหาย และจำเลยต้องชดใช้ในวงพิพาทไม่ได้เนื่องจากเป็นสัญญาต่างรายกัน ทั้งผู้เข้าเล่นที่แตกต่างกันออกไปทั้งจำนวนและผู้เข้าเล่น ไปจนถึงระยะเวลาด้วยก็ตาม

วิธีการเล่นแชร์

วิธีการเล่นแชร์-1  วิธีการเล่นแชร์-3

วิธีการเล่นแชร์-5 

วิธีการเล่นแชร์-9 วิธีการเล่นแชร์-11

วิธีการเล่นแชร์-13

ขอบคุณรูปภาพจาก eveyouloveme