5 อันดับเนื้อหาทางกฎหมาย ที่ผู้คนให้ความสนใจมากที่สุด ประจำปี 2562

เพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนซับซ้อน เราจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาถึงเนื้อหาทางกฎหมายแบบต่าง ๆ ให้รับทราบข้อมูลอย่างครบครันเสียก่อน เพื่อเตรียมพร้อมต่อการดำเนินกระบวนการขั้นต่อไปได้อย่างถูกต้องและไม่โดนเอาเปรียบ ซึ่ง 5 อันดับเรื่องเนื้อหาทางกฎหมาย ที่ประชาชนชาวไทยให้ความสนใจกันมากที่สุด ในปี 2562 มีดังต่อไปนี้

อันดับ 5 เรื่อง: การศึกษาหน้าที่ผู้จัดการมรดก ป้องกันอย่างไรไม่ให้โดนโกง

ประชากรมนุษย์นั้นมีทั้งจำนวนที่เกิดมาและตายจากไปอยู่ทุก ๆ วัน ซึ่งสิ่งที่แตกต่างออกไปนั่นก็คือ การตายของมนุษย์แต่ละครั้งจะมีทรัพย์สินมรดกตกทอด ให้แก่คนรุ่นหลังภายในครอบครัว และเพื่อให้การแบ่งมรดก ส่งถึงแก่ผู้สืบทอดซึ่งเป็นทายาทได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม จึงจำเป็นต้องมีผู้จัดการมรดกเข้ามาบริหารจัดการให้ แต่ทายาทเองก็ต้องคอยระวังผู้จัดการมรดกด้วยเช่นกัน

อันดับ 4 เรื่อง: หลักการนับอายุความในคดีอาญา

เนื่องจาก การดำเนินคดีความทางกฎหมาย จำเป็นต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องและแม่นยำ โดยเฉพาะเรื่องของอายุความที่นับเป็นปัญหายอดนิยมและเกิดขึ้นได้บ่อย ไม่ว่าจะเป็น การขาดอายุความ,การมายื่นเรื่องฟ้องร้องไม่ทัน, หรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของคดีฟ้อง และเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจนได้รับความเสียหาย เราจึงจำเป็นต้องศึกษาอายุความคดีต่าง ๆ ในอาญาไว้ เพราะในคดีอาญาประเภทต่าง ๆ ล้วนมีอายุความที่ไม่เหมือนกันและมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป

อันดับ 3 เรื่อง: เรื่องของคดีแชร์ ทั้งอายุความ และวิธีการฟ้องคดี

การเล่นแชร์ เป็นหนึ่งในการทำธุรกิจชนิดหนึ่ง ที่มีคู่ความอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 ฝ่าย โดยมีสัญญาเป็นตัวค้ำประกัน โดยฝ่ายหนึ่งจะเป็นนายวงแชร์ และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลูกวงแชร์ ซึ่งมักเกิดข้อตุกติกกันได้ง่ายเนื่องจากเปิดช่องไว้หลายจุด

อันดับ 2 เรื่อง: ที่ดินที่เป็น (ส.ป.ก.) สามารถใช้ซื้อขายกันได้หรือไม่ แล้วเมื่อไม่ได้ ผู้ซื้อไปจะมีสิทธิฟ้องเรียกเงินคืนได้หรือไม่

เรื่องของที่ดินนั้นถือเป็นเรื่องที่เป็นคดีความซึ่งพบเห็นกันได้บ่อยมากที่สุด เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีการลงรายละเอียดเยอะ ลึก และซับซ้อน มันจึงเป็นเรื่องยากต่อการเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด โดยหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของ สิทธิที่ดิน ส.ป.ก ที่ต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก

อันดับ 1 เรื่อง: ที่ดิน ภบท.5 นำไปซื้อขายได้หรือไม่ แล้วมีวิธีการออกโฉนดอย่างไร

อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นว่าเรื่องของที่ดิน จัดเป็นสิ่งที่พบปัญหาได้ที่สุดมากเกี่ยวกับคดีความทางกฎหมาย ซึ่งในเรื่องที่มีคนให้ความสนใจกันเป็นอันดับ 1 นี้ก็ยังเป็นเรื่องของที่ดิน โดยเป็นเรื่องของ ที่ดิน ภบท.5 (เอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่) ที่ต้องศึกษาวิธีการออกฉโนดหากต้องการครอบครอง