รวมเหตุผลการฟ้องหย่าตามกระบวนการกฎหมาย

ชีวิตคู่เป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติคนส่วนใหญ่มักคิดว่ามันเป็นเรื่องสวยงาม แต่ความจริงแล้วนั้นการจะครองชีวิตคู่ให้อยู่ได้ยาวนานนั้น อาศัยเพียงแค่ความรักซึ่งกันและกันอาจไม่เพียงพอ เพราะยังต้องอาศัยความเข้าใจ ความเห็นใจ ความไว้ใจ รวมถึงรายได้ที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขและอุปนิสัยต่าง ๆ โดยหากมีจุดบกพร่องไปข้อใดข้อหนึ่งอาจนำมาซึ่งการเลิกลากันได้

หากเป็นกรณีที่ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงยังคงคบหากันในฐานะแฟน ซึ่งยังมิได้จดทะเบียนสมรสกรณีนี้ก็คงจะยังไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าหากทั้งคู่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ (ครบอายุ 17 ปีบริบูรณ์) และได้จดทะเบียนสมรสเป็นคู่สามี-ภรรยากันเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้ก็อาจจะมีปัญหากันอยู่พอสมควรเพราะต้องมีการจดทะเบียนหย่าร้าง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีความเกี่ยวข้องต่อกันแล้ว รวมถึงในบางกรณีต่างฝ่ายต่างเรียกร้องค่าเสียหายกันได้อีกด้วย

แต่ปัญหาที่พบบ่อยมากที่สุดในการหย่าร้าง นั่นก็คือมีฝ่ายหนึ่งที่ไม่ยินยอมเซ็นใบหย่าเพื่อแยกทางกันไป จนท้ายสุดต้องจบด้วยวิธีการฟ้องหย่า เดินทางไปขึ้นศาลเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อให้ศาลใช้อำนาจพิจารณาและตัดสินให้หย่าขาดจากกัน โดยต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังนี้

  • สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดู หรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี อันมีการร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ(เรียกง่าย ๆ ว่ามีชู้) อีกฝ่ายหนึ่งสามารถฟ้องหย่าได้
  • กรณีที่สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือ โดยมีหลักฐานอย่างชัดเจนในเรื่องความประพฤติอีกฝ่ายหนึ่งสามารถฟ้องหย่าได้
  • สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว โดยไม่ว่าความประพฤติชั่วที่กระทำนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ก็ตาม ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง ได้รับความอับอาย,ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อน หรือถูกทำให้ถูกเกลียดชัง อีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้
  • สามีหรือภริยาทำร้าย ได้ทรมานอีกฝ่ายทางร่างกายหรือจิตใจ มีการหมิ่นประมาทหรือกระทำอันเหยียดหยามต่ออีกฝ่ายหนึ่ง หรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง หากเป็นกรณีที่ร้ายแรง อีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้
  • กรณีที่ฝ่ายสามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างลาอีกฝ่ายหนึ่งไป นานเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีอีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้
  • สามีหรือภริยาไม่มีความรับผิดชอบ ซึ่งไม่ให้ความช่วยเหลือในการอุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควร หรือประพฤติตัวทำการเป็นปฏิปักษ์ ใส่ฝ่ายตรงข้ามอย่างร้ายแรง และถ้าหากการกระทำนั้นส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอา สภาพฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้