วันหยุดตามกฎหมาย อันลูกจ้างสามารถลาหยุดได้มีกี่ประเภท

การได้หยุดงานในวันหยุดเป็นเรื่องที่ใครหลาย ๆ คนต่างก็ชื่นชอบ เพราะนั่นคือโอกาสเดียวที่เราจะได้ผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อยที่ทำงานมาตลอดหลายวัน ไม่ว่าจะนอนหลับและทำกิจกรรมพักผ่อนอยู่บ้าน หรือการออกไปท่องเที่ยวหาประสบการณ์ใหม่ให้กับชีวิตก็แล้วแต่ ความชื่นชอบกันไป โดยกฎหมายในบ้านเราได้เปิดโอกาส ให้มีวันหยุดสำหรับแรงงานไว้หลายโอกาสเลยทีเดียว ขณะเดียวกันยังถือเป็นการคุ้มครองแรงงานไปในตัวอีกด้วย

วันหยุด ตามสิทธิกฎหมายแรงงานของไทย มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ประเภทคือ

1.วันหยุดประจำสัปดาห์

มีการระบุไว้ตามข้อกฏหมายว่า ในหนึ่งสัปดาห์นายจ้างต้องอนุญาติให้ลูกจ้างหยุดได้ไม่น้อยไปกว่า 1 วัน ซึ่งต้องมีระยะห่างไม่เกิน 6 วัน โดยทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องมีการตกลงกำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ (วันไหนก็ได้) กันก่อนที่จะเริ่มงานในวันแรก ที่สำคัญแม้ลูกจ้างจะได้หยุดงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ แต่ลูกจ้างก็มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในช่วงวันหยุดด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ

กรณีที่ไม่สามารถกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ได้แน่นอน ให้นายจ้างประกาศวันหยุดให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานตรวจแรงงาน ได้รับทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศกำหนด

2.วันหยุดตามประเพณี

วันหยุดตามประเพณีต่าง ๆ (วันสงกรานต์ วันหยุดปีใหม่ หรือวันอื่น ๆ เป็นต้น) ลูกจ้างจะต้องได้หยุดงานไม่น้อยไปกว่าปีละ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ และลูกจ้างยังมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีด้วยเช่นกัน

3.วันหยุดพักผ่อนประจำปี

หากลูกจ้างได้ทำงานติดต่อกันมาจนครบ 1 ปีเต็ม ลูกจ้างมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่าปีละ 6 วันทำงาน ซึ่งนายจ้างจะเป็นผู้กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้ลูกจ้างทราบ และต้องแจ้งกำหนดล่วงหน้า รวมถึงลูกจ้างยังมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีด้วย

หมายเหตุ

  • กรณีลูกจ้างที่ทำงานยังไม่ครบ 1 ปี จะให้หยุดตามส่วนก็ได้
  • นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้า สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีไปรวมหยุดในปีอื่นก็ได้

4.การขอหยุดลาเพื่อฝึกอบรม

ลูกจ้างมีสิทธิ์ในการขอลาเพื่อฝึกอบรม ไปจนถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์

5.การขอหยุดลาคลอด (สตรี)

ลูกจ้าง ที่มีฐานะเป็นหญิงตั้งครรภ์ มีสิทธิลาคลอดก่อนและหลังคลอดครรภ์ ครั้งหนึ่งไม่เกิน 90 วัน และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง ซึ่งคำนวนค่าจ้างตามวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ต้องไม่เกิน 45 วัน

6.การขอลากิจ

ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ โดยต้องเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ได้ระบุไว้