กฏหมาย

 • คืนรถแล้วโดนฟ้อง จะทำอย่างไร

  ความเข้าใจโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นกับใครหลายคน เกี่ยวกับระบบการชำระเงินไฟแนนซ์เพื่อการซื้อรถยนต์ ซึ่งภายหลังเมื่อส่งค่าผ่อนชำระไม่ไหว ก็มักจะเข้าใจว่าเพียงแค่นำรถยนต์ไปคืนไฟแนนซ์ก็อาจจะถือว่าเป็นอันจบกัน โดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอีก […]

 • ค้างค่างวดรถ นานกี่เดือน รถจึงจะโดนยึด

  เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้สำหรับการผ่อนค้างชำระสินค้าใด ๆ ก็ตาม ซึ่งการผ่อนชำระนั้นอาจเกิดภาวะสุดวิสัยไม่สามารถชำระเงินในงวดที่ค้างได้ทัน และหากเป็นการผ่อนชำระสินค้าที่มีความจำเป็นจะต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ […]

 • ความแตกต่างระหว่างคนเสมือนไร้ความสามารถ กับคนไร้ความสามารถทางกฎหมาย

  คำว่า คนไร้ความสามารถ นั้นโดยทั่วไปแล้วมักจะนำมาใช้กันในการต่อว่า บุคคลที่ทำงานผิดพลาดหรือไม่ประสบความสำเร็จในการงานหรือการทำกิจกรรมอื่น ๆ […]

 • การขอเป็นผู้จัดการมรดก

  เรื่องของการจัดการกองมรดกนั้นอาจไม่เรียบง่ายเสมอไป โดยเฉพาะในกองมรดกที่มีทายาทหลายคนหรือมีข้อกำหนดที่ค่อนข้างจะซับซ้อนในเงื่อนไข ดังนี้แล้วหนทางออกในเบื้องต้นนั่นก็คือการจะต้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นมาเสียก่อน ซึ่งกองมรดกนั้นจะเกิดขึ้นจากทรัพย์สมบัติของเจ้ามรดกไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ […]

 • การกระทำแบบไหนที่ถือเป็นการกระทำผิดฐาน กระทำชำเรา

  คดีความเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศหรือการกระทำชำเรา ถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามหน้าข่าวได้บ่อย ไม่น้อยไปกว่าคดีการทำร้ายร่างกายหรือคดีลักทรัพย์เลยทีเดียว มันจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ทางสังคมที่คนส่วนใหญ่ให้การรณรงค์ รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการเพิ่มโทษทางกฎหมายให้รุนแรงยิ่งขึ้น […]

 • หลักกรรมสิทธิ์ โดยการครอบครองที่ดินแบบปรปักษ์

  ความขัดแย้งทางคดีความข้อกฎหมาย อีกคดีหนึ่งที่มีเกิดขึ้นบ่อยครั้งนั่นก็คือ คดีเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินปรปักษ์ เพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับผู้ที่มีที่ดินและไม่มีที่ดิน กลายเป็นเหตุที่เกิดขึ้นได้โดยง่ายและกลายเป็นคดีความที่ขึ้นสู่ชั้นศาลจำนวนมาก […]

 • นิติบุคคล หมายถึงอะไร

  การประกอบธุรกิจการค้านั้น หากการประกอบการใด มีการขยายขนาดการค้ามากยิ่งขึ้น ธุรกิจนั้นย่อมมีกระแสรายรับรายจ่ายที่สูงขึ้นและการควบคุมกำกับภาษี รวมถึงการควบคุมในด้านต่าง […]

 • กฏหมายลิขสิทธิ์ในไทย หากทำถูกต้องอนาคตก็มั่นคง

  ในที่ผ่านมาหลายปี สำหรับสิ่งต่าง ๆ ในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นคำว่า ” […]