กฏหมาย

 • ทางจำเป็นตามความหมายของคำพิพากษาศาลฎีกา

  แม้ว่าในข้อกฎหมายจะมีการกำหนดเอาไว้ ให้มีส่วนของที่ดินในประเทศที่ประชาชนสามารถครอบครองได้ก็ตาม แต่ทว่าในบางกรณีนั้นก็อาจจำเป็นที่จะต้องสงวนที่ดินในบางลักษณะ ที่ประชาชนไม่อาจครอบครองได้ หรือแม้แต่มีความจำเป็นที่จะต้องแบ่งส่วนที่ครอบครองนั้นให้แก่ส่วนกลางหรือสาธารณประโยชน์ […]

 • เมื่อเจ้าหนี้ทำสัญญาเงินกู้หาย เจ้าหนี้จะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่

  การทำนิติกรรมที่มีมูลค่าสูงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การเช่า การซื้อขาย การแลกเปลี่ยน หรือการจอง […]

 • คำพิพากษาฎีกา ต่อสู้คดีครอบครองปรปักษ์เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยไม่ตั้งอสังหาริมทรัพย์

  คดีความเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินโดยปรปักษ์นั้น สามารถมีพฤติการณ์แห่งการครอบครองแบ่งออกได้มากมายหลายกรณี ดังนั้นการศึกษาตัวอย่างคำพิพากษาของศาลฎีกา จึงมีแง่มุมที่หลากหลายเป็นอย่างมากที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรณีที่มีการครอบครองใช้พื้นที่ในลักษณะที่ไม่ได้มีการสร้างอสังหาริมทรัพย์เอาไว้

 • คดีหวย30ล้าน คำพิพากษาศาลตัดสินว่าอย่างไร

  คดีหวย 30 ล้านถือเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจติดตามกันเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากสงสัยต่อกรณีที่มีข้อชวนคิดไปได้หลายด้าน ซึ่งทำให้ประชาชนมีความต้องการทราบว่าท้ายที่สุดแล้วคดีนี้ศาลจะตัดสินออกมาอย่างไร […]

 • การโอนที่ดินโดยมีเจตนาลวง ให้ญาติหรือคนใกล้ตัวนำไปจำนอง สามารถฟ้องขอให้เพิกถอนได้หรือไม่

  หากพูดถึงการทำสัญญาซื้อขายที่มีความเสี่ยงต่อการถูกฉ้อโกงมากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นการซื้อขายที่ดิน ซึ่งปัจจุบันเราสามารถเห็นคดีเหล่านี้ได้บ่อยครั้งตามหน้าข่าว เนื่องจากเป็นการซื้อขายที่มีมูลเหตุมากมายที่อำนวยต่อการฉ้อโกง อันเป็นเรื่องยากที่คนทั่วไปที่ไม่ได้มีการศึกษาวิธีการซื้อขายที่ดินไว้ก็อาจจะโดนโกงได้อย่างง่าย […]

 • ว่าด้วยเรื่องของ หนี้ภาษีอากร

  ภาษีอากร เป็นชื่อเรียกภาษีชนิดหนึ่งที่มีความหมายว่า จำนวนเงินที่รัฐบังคับจัดเก็บจากบุคคลอันมีลักษณะที่รัฐ ไม่มีเหตุต้องผูกพันในการจ่ายผลตอบแทนโดยตรงให้แก่ผู้เสียภาษีเหล่านั้น ซึ่งในปัจจุบันรัฐจะเก็บภาษีอากรในรูปของ […]

 • สิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่ลูกหนี้ล้มละลายควรรับรู้

  ถ้าบุคคลใดเป็นคนที่มีหนี้ท่วมตัว จนไม่มีกำลังพอที่จะชดใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้หมด จนโดนฟ้องล้มละลาย และศาลอนุมัติให้บุคคลนั้นต้องอยู่ในสถานะล้มละลายแล้ว สิ่งที่ควรทำมากที่สุดเป็นอันดับแรก […]

 • วิธีที่จะสามารถพ้นจากสถานะความเป็นบุคคลล้มละลาย

  การพ้นจากความเป็นบุคคลล้มละลาย นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ผู้ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายล้วนปรารถนาอยู่เสมอ อันหมายถึงโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะหาเงินนำมาชำระหนี้สินที่เคยก่อเอาไว้ได้อีกด้วย โดยเฉพาะในกรณีที่หากผู้เคยต้องคำพิพากษา […]

 • คำพิพากษาศาลฎีกา เรื่องการฟ้องหย่าที่น่าสนใจ

  แน่นอนว่าการใช้ชีวิตคู่ บางกรณีนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมักจะมีเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายเข้ามาทำให้ชีวิตคู่สั่นคลอนได้ตลอด […]

 • ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวกับการ สู้คดีอำนาจปกครองบุตร

  บุตร เป็นสิ่งมีค่าอันเป็นที่รักยิ่งของบิดาและมารดา ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติที่สร้างสรรค์มาให้เป็นเยี่ยงนี้อยู่แล้ว แต่ด้วยวิธีความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่มีความหลากหลายซับซ้อนกว่าสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ […]

 • การฟ้องร้อง ในกรณีที่ลูกหนี้ต้องการสู้คดี

  การฟ้องร้องกันในข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีความหนี้สิน บางครั้งความไม่เป็นธรรมอาจเกิดขึ้นได้กับทางฝั่งของลูกหนี้ก็ได้นอกเหนือจากฝ่ายเจ้าหนี้ อันก่อให้เกิดคำถามต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของข้อต่อสู้คดีลูกหนี้ […]

 • การยกเลิกล้มละลายตามกฏหมาย

  ในการฟ้องร้องคดีความเกี่ยวกับหนี้สิน เมื่อลูกหนี้รายใดต้องคำพิพากษาถูกศาลออกคำสั่งให้กลายเป็นบุคคลล้มละลายไปแล้ว ก็มีโอกาสที่จะได้รับการยกเลิกการเป็นบุคคลล้มละลายได้ โดยการยกเลิกการล้มละลายนั้นจะมีสาเหตุที่เกิดขึ้นได้จาก ผู้มีส่วนได้เสีย […]