กฏหมาย

 • โอที (OT)คืออะไร?

  เพราะภาระค่าใช้จ่ายของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน บางคนก็มีรายจ่ายน้อยบางคนก็มีรายจ่ายมากต่อเดือน หรือบางครั้งก็อาจมีเหตุใช้จ่ายเร่งด่วนจนทำให้ต้องทำงานมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในตัวเลือกของลูกจ้างหรือพนักงานบริษัท ที่จะช่วยจัดการกับปัญหานี้ได้นอกจากการกู้ยืมเงินก็คือการเพิ่มเวลางานหรือการ […]

 • ความผิดฐานหมิ่นประมาท

  การหมิ่นประมาทถือเป็นคดีความผิดที่หลายคนมีโอกาสเกิดขึ้นได้ จากความไม่สามารถควบคุมอารมณ์หรือมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต่อความผิดที่ตนเองจะต้องได้รับผลตามกฎหมาย โดยเฉพาะในโลกยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีของการสื่อสารกว้างไกล สามารถเชื่อมถึงกันและเปิดรับความคิดเห็นต่าง ๆ ต่อกันได้ ก็ยิ่งทำให้คดี หมิ่นประมาท เป็นคดีที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในปัจจุบันมักจะพบการหมิ่นประมาท ในลักษณะของการหมิ่นผ่านสื่อ Internet เป็นส่วนมากเนื่องจากกระทำได้ง่าย โดยเฉพาะในแหล่งที่มีการโต้เถียงหรือเปิดให้ออกความเห็นต่อกันได้ ก็จะมีเหตุอันยั่วยุต่อกันเป็นประเด็น ไม่ว่าจะเป็นความเห็นในโลกโซเชียล หรือแม้แต่การถามตอบกระทู้ หรือถามความเห็นกันในเว็บไซต์ ซึ่งการหมิ่นจะมีลักษณะการเผยแพร่ได้ทั้งรูปแบบข้อความ และรูปภาพ หรือแม้แต่การหมิ่นประมาทผ่านคลิปวีดีโอ อีกทั้งยังมีการหมิ่นประมาทโดยตรงตัวต่อตัวโดยส่งข้อความผ่านระบบแชท อย่างไรก็ตาม สำหรับคดีความหมิ่นประมาทนั้น จะจัดอยู่ในประเภทของคดีอาญา ซึ่งผู้เสียหายที่ถูกหมิ่นประมาท สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย และค่าสินไหมทดแทนได้หากมีความเสียหายเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีข้อถกเถียงกัน ของผู้กระทำการหมิ่นประมาทที่เชื่อว่าตนเองไม่ได้ทำการถึงขั้นหมิ่นประมาท แต่แท้จริงแล้วการดำเนินคดีความ จะอาศัยข้อกำหนดตามกฎหมายเป็นสิ่งตัดสินเท่านั้น ประเด็นน่ารู้สำหรับคดีหมิ่น รู้หรือไม่ว่าการด่าว่าผู้อื่นว่าเป็นเมียน้อยนั้นถือเป็นความผิด ? การด่าผู้อื่นหรือการเอ่ยชื่อผู้อื่นว่าเป็นเมียน้อย ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะมีความประพฤติเป็นเมียน้อยจริงหรือไม่ก็ตาม แต่การใช้วาจานี้ถือว่าทำให้ผู้เสียหาย ต้องบังเกิดความอับอายเสียชื่อเสียงหรือถูกเกลียดชัง ก็จะถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 อีกทั้งยังมีเรื่องของการหมิ่นประมาท ในลักษณะของการใส่ความทั้งที่ยังไม่ทราบความจริงอย่างชัดเจน ก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการใส่ความว่าผู้อื่นกระทำความผิดหรือไปใส่ความว่า ผู้อื่นมีพฤติกรรมลักษณะที่จะต้องถูกสังคมหรือผู้อื่นเกลียดชัง หรือประนามก็ล้วนเป็นความผิดในฐานหมิ่นประมาทด้วยกันทั้งสิ้น โดยมาตรา 326 ได้กำหนดเอาไว้ว่าบุคคลใด มีการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยการใส่ความนั้นทำให้ผู้ถูกใส่ความ ต้องถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง บุคคลผู้ใส่ความนั้นจะถือว่ากระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน […]

 • ทายาทหรือผู้จัดการงานศพ มีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนการตายจากนายจ้าง

  อันตรายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน หรือสถานที่นอกบ้าน หรือสถานที่ทำงานก็ล้วนสามารถมีโอกาสเกิดเหตุไม่คาดฝัน ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ด้วยกันทั้งนั้น […]

 • คำถามถึงสิทธิทั่วไปของลูกจ้าง กับนายจ้างใหม่

  มนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาควรที่จะได้รับสิทธิอย่างเป็นธรรม ซึ่งในสิทธินั้นจะต้องเป็นไปโดยสันติไม่เบียดเบียนแก่ผู้อื่น แม้ว่าอาจจะมีสถานะหรือฐานะที่แตกต่างกันก็ตาม ยกตัวอย่างเช่นนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งแม้ว่าลูกจ้างจะเป็นฝ่ายที่ต้องฟังคำสั่งและเชื่อฟังนายจ้าง […]

 • ว่าด้วยเรื่องสัญญาจ้างทดลองงาน

  การที่กิจการจะเจริญก้าวหน้าและเติบโตไปได้นั้น นอกจากจะต้องมีการบริหารจัดการโดยเจ้าของกิจการที่ดีแล้ว ลูกจ้างก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เจริญก้าวหน้าด้วยไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะยิ่งถ้าหากได้ลูกจ้างที่เป็นบุคคลมีคุณภาพ ขยันทำงานหรือเอาใจใส่กับงานมากเท่าไหร่ […]

 • วันหยุดตามกฎหมาย อันลูกจ้างสามารถลาหยุดได้มีกี่ประเภท

  การได้หยุดงานในวันหยุดเป็นเรื่องที่ใครหลาย ๆ คนต่างก็ชื่นชอบ เพราะนั่นคือโอกาสเดียวที่เราจะได้ผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อยที่ทำงานมาตลอดหลายวัน ไม่ว่าจะนอนหลับและทำกิจกรรมพักผ่อนอยู่บ้าน […]

 • อัตราโทษของการครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติด

  ปัญหายาเสพติดนับเป็นเรื่องที่บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ และสร้างความเดือดร้อนให้กับสถาบันครอบครัว กระตุ้นปัญหาอาชญากรรม และทำร้ายสุขภาพของผู้คน ดังนั้นแล้วรัฐบาลจึงมีการออกกฎหมายป้องกัน […]

 • ข้อกฏหมายว่าด้วยการยักยอก

  การยักยอกทรัพย์นั้น นอกจากจะเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมไม่ประสงค์ดี หรือเกิดขึ้นจากความมุ่งหมายเบียดบังทรัพย์สินแล้ว การยักยอกทรัพย์ยังเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อย เนื่องจากมีการใช้กลอุบายหรือใช้การปกปิดเข้ามาร่วมด้วยได้ […]

 • คดีความเกี่ยวกับ เช็ค

  การประกอบธุรกิจที่ต้องมีเรื่องของเครดิต หรือการซื้อขายสินค้าที่มียอดชำระจำนวนสูง การจ่ายเป็นเช็คจะกลายเป็นเรื่องที่สะดวก และต้องพบเจออยู่เสมอในโลกของการค้า โดยการชำระเป็นเช็คนอกจากจะให้ความสะดวกคล่องตัวแล้ว […]

 • คดีฉ้อโกง

  การเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือทรัพย์สิน หากผู้เกี่ยวข้องไม่มีจริยธรรมและศีลธรรมก็เป็นเรื่องง่ายที่จะถูกกระตุ้นด้วยความโลภให้เกิดพฤติกรรม ทุจริต ฉ้อโกง หลอกลวง […]

 • ว่าด้วยเรื่องเงินประกันเข้างาน

  การทำงานนั้นมีความแตกต่างหลากหลายกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของงาน ซึ่งบางกรณีงานที่ทำนั้นอาจเป็นประเภทที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของนายจ้าง หรือต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบชดใช้ของนายจ้าง ที่อาจจะต้องชดใช้แก่สาธารณะ […]

 • ความหมายของคำว่า ค่าตกใจ ในกรณีการจ้างงานคืออะไร

  อาการตกใจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยสาเหตุที่ทำให้คนเราเกิดการตกใจได้นั้น นั่นหมายถึงการที่มีเรื่องอันไม่คาดฝันมากระทบใส่ตัวเรา ซึ่งถ้าหากเราตกใจด้วยเรื่องที่น่ายินดีเราก็จะมีความสุข แต่ในทางกลับกันหากเป็นเรื่องที่เลวร้ายก็จะทำให้เราทุกข์ใจได้เช่นกัน […]