กฏหมาย

 • การฟ้องร้องคดีอาญา

  ในสังคมที่เต็มไปด้วยผู้คนอันมีความแตกต่างหลากหลาย ถือเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงที่อาจจะต้องพบเจอกับผู้ไม่ประสงค์ดีหรือมีการกระทำที่ละเมิดแก่ผู้อื่น แต่ทั้งนี้โดยพฤติกรรมความผิดนั้นจะมีการจำแนกแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามกระบวนกฎหมายที่กำหนดไว้ […]

 • ว่าด้วยเรื่องของคดีแรงงาน

  สองส่วนประกอบสำคัญในการประกอบกิจการ ประกอบไปด้วยเจ้าของกิจการผู้ทำหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจเกิดรายได้ และคอยประสานสั่งการ […]

 • การเลิกจ้าง คืออะไร?

  มีพบย่อมมีจาก หรือ งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา เป็นศัพท์สำนวนที่สะท้อนมาจากสัจธรรมในชีวิตจริงว่าทุกอย่างล้วนมีเวลาที่ต้องลาจากกัน ซึ่งมันขึ้นอยู่กับเวลาเพียงแต่ว่าจะเร็วหรือช้าก็เท่านั้น […]

 • คลายข้อสงสัยปัญหาการลาออก

  มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายทางความคิด แต่ละคนก็มักจะมีนิสัยเอกลักษณ์แตกต่างกันไป แต่แม้ว่าจะมีนิสัยที่แตกต่างกันออกไป มนุษย์ก็ชอบใช้ชีวิตเป็นสังคมร่วมกัน แต่ด้วยการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนี้ก็ใช่ว่าจะมีสิ่งที่เข้ากันได้เสมอไป […]

 • หจก.หรือ บริษัทร้าง ที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน

  ท่ามกลางการบริหารธุรกิจมาพร้อมกับหลักการที่ว่า ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งนอกจากจะมีบริษัทต่าง ๆ ประสบความสำเร็จให้พบเห็นกันอยู่มากมาย […]

 • สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินคืออะไร ?

  การซื้อขายที่ดินในบางกรณี อาจกลายเป็นเรื่องที่มีความละเอียดซับซ้อน ซึ่งการดำเนินการไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ที่จะทำได้นั้นก็จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้นในระดับหนึ่ง เนื่องจากการซื้อขายที่ดินนั้นมีช่องโหว่มากมาย […]

 • ทางภาระจำยอมคืออะไร ?

  เรามักจะได้ยินคำว่า ภาระจำยอม ใช้กันในคดีความเกี่ยวกับที่ดินหรืออาคารบ่อย ๆ ซึ่งคำนี้ในบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ […]

 • กรณีพิพาท การผิดสัญญาซื้อขายสินค้า

  การผิดสัญญาซื้อขายสินค้านั้นเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในยุคที่มีการค้าขายสินค้ากันเป็นจำนวนมากอันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย ผ่านช่องทางออนไลน์ ก็ยิ่งมีช่องทางที่จะเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันได้ ไม่ว่าจะเป็นจากทางฝ่ายผู้ซื้อ […]

 • การแบ่งทรัพย์มรดกโดยถูกต้อง

  มรดก คือทรัพย์สินอันมีมูลค่าหรือทรัพย์อื่น ๆ ทุกชนิดของผู้ตาย หรือผู้ที่ต้องการสละทรัพย์สินที่ต้องการจะส่งมอบหรือตกทอดให้กับผู้สืบสันดาน […]

 • การแบ่งกรรมสิทธิ์ร่วมคืออะไร?

  ทรัพย์สินอันเป็นสิ่งมีมูลค่านั้น ใช่ว่าจะมีเจ้าของเพียงคนเดียวเสมอไป เพราะในบางกรณีทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวแต่มีเจ้าของหลายคนก็มีเหมือนกัน ซึ่งสิ่งมีค่าประเภทนี้หากจะทำนิติกรรม จะต้องได้รับการยินยอมหรือสมัครใจจากเจ้าของทุกคนก่อน […]

 • คดีความเกี่ยวกับ บัตรเครดิต หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล

  คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้จ่ายที่รวดเร็ว และสะดวกมากที่สุดในยุคปัจจุบันคงหนีไม่พ้นการใช้บัตรเครดิต หรือบริการสินเชื่อเงินสด ที่ช่วยให้เราไม่ต้องพกเงินจำนวนมากให้หนักกระเป๋าหรือไม่ต้องคอยยืนนับจ่ายเงินตรงหน้าเคาน์เตอร์ให้เสียเวลา และที่สำคัญยังช่วยให้ผู้ใช้เงินไม่ต้องกลัวว่าเงินที่เตรียมมานั้นจะพอต่อค่าใช้จ่ายหรือไม่

 • นายหน้าคืออะไร?

  นายหน้าถือเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับความนิยมของสังคมทั่วทุกพื้นที่ เพราะบางครั้งการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายก็อาจไม่สะดวกในการเดินทาง หรือติดต่อจนถึงไม่มีทักษะในการเจรจาต่อรอง พวกเขาจึงเลือกที่จะพึ่งนายหน้าให้เข้ามาจัดการดำเนินธุรกิจให้ โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ […]