กฏหมาย

 • ความสำคัญของการครองคู่ ว่าด้วยเรื่องสินสอดของหมั้น

  เป็นเรื่องปกติของประเพณีการแต่งงาน ที่ฝ่ายเจ้าบ่าวจะต้องนำสินสอดมามอบให้แก่ทางฝั่งเจ้าสาว เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของเจ้าบ่าว มีความพยายามและให้ความสำคัญกับตัวเจ้าสาวจริง ซึ่งบางคนอาจให้ความหมายของการให้สินสอดว่า […]

 • การร้องศาลเพื่อเรียกบุตรคืน

  ปัญหาการแย่งสิทธิการเลี้ยงดูบุตร ยังคงเป็นเรื่องที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นกันอยู่บ่อย ๆ ซึ่งในเรื่องราวเหล่านี้มักจะมีรายละเอียดที่ซับซ้อน มีความเป็นมาที่แตกต่างกันตามกรณีหลากหลายของผู้คน […]

 • ความสำคัญของการรับรองบุตร จำเป็นอย่างไร

  ชีวิตคู่นั้นเป็นเรื่องของความรัก เริ่มต้นจากความรู้สึกที่มิได้เกี่ยวกับข้องกับสิ่งอื่นใด หากทั้งสองรักกันด้วยความใจจริง ก็จะช่วยหนุนชีวิตคู่นั้นให้มั่นคงมากพอ หรือต่างฝ่ายต่างไว้ใจในความรัก […]

 • การรับบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย

  บุตรบุญธรรม เป็นชื่อเรียกของเด็กที่ได้รับการอุปการะมาอยู่ภายในครอบครัว ของครอบครัวหนึ่งซึ่งพวกเขาจะเลี้ยงดูราวกับลูกแท้ ๆ แม้จะไม่ได้มีสายเลือดเดียวกัน […]

 • ความน่าสนใจของกฎหมายต่างประเทศ ในคดีครอบครัว

  คดีความเกี่ยวกับครอบครัวถือเป็นหลักพื้นฐานทางนิติธรรม ที่จะต้องมีระบุไว้ในแต่ละประเทศเป็นสำคัญ อีกทั้งยังเป็นคดีความที่มักมีการฟ้องร้องขึ้นอยู่เป็นประจำ ซึ่งเนื้อหาข้อกฎหมายในแต่ละประเทศนั้นก็มักจะมีจุดร่วมที่อิงตามหลักสากลเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมนุษยธรรมและความรับผิดชอบ […]

 • รวมเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  แน่นอนว่าหากชีวิตคู่หลังสมรส เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไปกันไม่รอด อยู่ไปก็จะมีแต่ปัญหาระหว่างกัน ก็ย่อมต้องลงเอยด้วยการหย่าร้าง หรือฟ้องหย่า […]

 • เพิกถอนอำนาจปกครองบุตรคืออะไร ?

  บุตรย่อมต้องได้รับการดูแลจากพ่อแม่โดยชอบธรรม เพราะพ่อแม่คือผู้ปกครองที่มีสายเลือดเดียวกันย่อมมีโอกาสที่จะเกิดสัญชาติญาณความเป็นพ่อเป็นแม่ที่รักลูกมากกว่าคนอื่น การเลี้ยงดูแลจึง ย่อมดีที่สุดกว่าใครอื่น แม้อาจจะไม่เสมอไป […]

 • พินัยกรรมคืออะไร

  ชีวิตของมนุษย์เรานั้นมีอะไรให้อาจต้องวางแผนอยู่เสมอ แม้กระทั่งการคำนึงถึงในช่วงเวลาบั้นปลายของชีวิต ก็ยังมีเรื่องให้ต้องคิดว่าหลังจากที่จากไปแล้วสิ่งต่าง ๆ รอบตัวจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะชีวิตของคนรุ่นหลังภายในครอบครัว […]

 • ผู้ไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถคืออะไร

  คนไร้ความสามารถ โดยทั่วไปแล้ว ถ้าใครที่ได้ยินคำนี้ต่างล้วนก็ต้องนึกถึงบุคคลที่กระทำสิ่งใดไม่สำเร็จ พบเจอแต่ความล้มเหลว หรือไม่แม้แต่จะกระทำการสิ่งใดเป็น […]

 • บริการร่างสัญญาหย่า

  การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนอกจากจะควรต้องมีการทำนิติกรรมในทางกฎหมาย อาทิเช่น การจดทะเบียนสมรส เป็นต้น แม้ในยามเลิกรากันไม่ว่าจะเป็นการเลิกรากันโดยพฤตินัย […]

 • การซื้อขายบ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส์

  โครงการบ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส์ถือเป็นธุรกิจที่อยู่อาศัย ที่กำลังเติบโตมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยที่จัดสรรเตรียมไว้พร้อม ตั้งแต่อาคารอยู่อาศัย การตกแต่งภายในและภายนอก […]

 • การฟ้องร้องความเสียหายจากผู้เป็นชู้กับคู่ครองของตน

  เป็นที่ทราบกันดีถึงหลักจริยธรรมและศีลธรรมในสังคมว่า การเป็นชู้ไม่ว่าจะเป็นชู้อยู่กับเมียคนอื่นหรือเป็นชู้กับสามีคนอื่นนั้น ถือว่าล้วนเป็นสิ่งที่ผิดเป็นการทำร้ายจิตใจของผู้เป็นคู่ครอง เป็นการทำร้ายชื่อเสียงที่ส่งผลต่อความละอายและเป็นการสร้างผลกระทบให้กับอนาคตของครอบครัวผู้อื่น