กฏหมาย

 • การเรียกร้องต่อศาล เพื่อเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูสามีภริยา

  เพราะชีวิตนั้นไม่ได้มีแต่เฉพาะช่วงเวลาที่รักกันแต่เพียงอย่างเดียว ในยามที่เลิกร้างลากันหรือมีคดีความฟ้องหย่า สิ่งที่ต้องคำนึงนั่นก็คือฐานะความเป็นอยู่ ที่จะสามารถใช้ชีวิตได้ยามที่แยกกัน โดยตามกฎหมายได้กำหนดเอาไว้ว่า […]

 • ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรหลังจากหย่าร้าง

  ประชากรส่วนใหญ่บนโลกไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหน ล้วนมีหลายผู้คนต้องการที่อยากจะมีลูกหลังจากสมรสด้วยกันแล้วทั้งนั้น เนื่องจากการมีลูกหลังสมรสนั้น หากมีในขณะที่ครองคู่ด้วยความถูกต้องและเหมาะสมกับประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงมีความมั่นคงในชีวิตจากการแต่งงานที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าทั้งคู่รักกันจริง

 • คดีครอบครัวคืออะไร

  คดีครอบครัว คือการรวมกลุ่มของผู้ที่มีสายเลือดเดียวกัน ซึ่งอาจประกอบด้วยบุคคลที่ไม่ได้ร่วมสายเลือดเดียวกันบ้าง แต่หากมีความรักใคร่กลมเกลียวกัน ก็ถือเป็นสมาชิกหนึ่งภายในครอบครัวได้ […]

 • การขายทรัพย์สินผู้เยาว์

  สำหรับทรัพย์สินของผู้เยาว์นั้น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินประเภทวัตถุ สิ่งของที่มีค่า หรือเป็นโฉนดที่ดินอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงหุ้นในกิจการใด […]

 • ข้อควรรู้ในการขายทรัพย์สิน ผู้ไร้ความสามารถ

  ความข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ที่กฎหมายระบุว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถนั้น นับเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง เพราะการกระทำใด ๆ นั้น […]

 • การขอเลิกบริษัท และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  การทำธุรกิจด้วยการเปิดกิจการขนาดใหญ่เช่น ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ถือเป็นการทำธุรกิจที่มีความซับซ้อนมีสเกลที่ค่อนข้างใหญ่ หากมีการบริหารงานที่ผิดพลาดหรือไม่มีประสิทธิภาพพอ กิจการก็อาจจะทำให้ธุรกิจขาดความมั่นคง […]

 • การขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

  มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญทางปัญญา เพราะสามารถสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ และแม้ว่า มนุษย์จะตายไปแล้วก็ยังคงเหลือสิ่งอันมีประโยชน์ไว้ให้คนรุ่นหลัง ได้ใช้หรือสานต่อได้ […]

 • เอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการยื่นขอ เพิ่ม หรือ เปลี่ยนแปลง กรรมการบริษัท

  เป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับการประกอบธุรกิจ ที่อาจจะต้องเจอสภาวะของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนโครงสร้างของผู้ร่วมงาน หรือผู้ร่วมทุน ซึ่งหากในกรณีของความต้องการเพิ่มกรรมการบริษัท […]

 • สำนักงานบัญชี หมายถึงอะไรและมีประโยชน์ต่อกิจการอย่างไร

  สำหรับผู้จดทะเบียนประกอบการ ที่จดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ หจก. […]

 • ลูกหนี้กรรมการคืออะไร เพราะเหตุใดจึงมักปรากฏขึ้นในบัญชีการทำธุรกิจ

  บัญชีลูกหนี้กรรมการ ถือเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งที่พบได้บ่อยในการประกอบการทำบัญชีบริษัทหรือกิจการการค้าขนาดใหญ่ต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยแม้จะถือว่าเป็นการอธิบายเนื้อหาอย่างหนึ่งในการสรุปและเสนอบัญชีประจำเดือน […]

 • ลดหย่อนภาษีช็อปช่วยชาติประจำปี 2560

  นับเป็นวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำที่ทำได้ดีเลยทีเดียว สำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการช็อปช่วยชาติที่ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย ทั้งรัฐบาลและประชาชน รวมถึงมาตรการลดหย่อนภาษี ที่สามารถนำค่าใช้จ่าย […]

 • ระบบ e-Tax invoice & e-Receipt ในยุค THAILAND 4.0

  จะดีแค่ไหนหากต่อไปนี้การทำธุรกรรม และระบบการชำระเงินจะมีความสะดวกสบายคล่องตัวและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ถึงกันได้โดยสะดวกถูกต้องแม่นยำ ซึ่งสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นจริงได้แล้วจากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริม […]