กฏหมาย

 • ลดหย่อนภาษีช็อปช่วยชาติประจำปี 2560

  นับเป็นวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำที่ทำได้ดีเลยทีเดียว สำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการช็อปช่วยชาติที่ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย ทั้งรัฐบาลและประชาชน รวมถึงมาตรการลดหย่อนภาษี ที่สามารถนำค่าใช้จ่าย […]

 • ระบบ e-Tax invoice & e-Receipt ในยุค THAILAND 4.0

  จะดีแค่ไหนหากต่อไปนี้การทำธุรกรรม และระบบการชำระเงินจะมีความสะดวกสบายคล่องตัวและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ถึงกันได้โดยสะดวกถูกต้องแม่นยำ ซึ่งสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นจริงได้แล้วจากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริม […]

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร แล้วมันมีกระบวนการอย่างไร

  สำหรับใครที่ได้โอกาสทำงานประจำกับบริษัทองค์กรที่จ่ายเงินเป็นรายเดือน ช่วงแรก ๆ อาจจะแปลกใจหรือสงสัยว่าทำไม จำนวนเงินค่าตอบแทนถึงน้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา […]

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คืออะไร

  ภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่ใช้สำหรับการเรียกเก็บกับคนทั่วไป ตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเป็นไปตามระบอบกฎหมาย โดยอาจมีการจัดเก็บทั้งแบบหน่วยภาษีแบบธรรมดา หรือหน่วยภาษีแบบพิเศษ ตามความเหมาะสม […]

 • ภาษีคืออะไร และมีความจำเป็นอย่างไร

  ภาษี ถือเป็นกลไกลการจัดเก็บที่มีส่วนสำคัญต่อการผลักดันขับเคลื่อนประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งจะมีการเรียกเก็บในลักษณะส่วนแบ่งจากผู้มีรายได้ ในอัตราที่กฏหมายได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งจะเป็นการนำเงินเหล่านั้นมาใช้จ่ายเพื่อส่วนรวมในการพัฒนาประเทศ […]

 • บริษัทกับห้างหุ้นส่วนจํากัดต่างกันอย่างไร

  บริษัท และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น 2 […]

 • ทะเบียนพาณิชย์ คืออะไร จำเป็นอย่างไร แล้วผู้ประกอบการแบบไหนต้องจดบ้าง

  ทะเบียนพาณิชย์คือเอกสารสำคัญที่ช่วยยืนยันว่า บุคคลใดเป็นผู้ทำธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในการใช้เป็นหลักฐานยืนยันกับเจ้าหน้าที่สรรพากร ที่มีสิทธิในการขอเข้าตรวจสอบได้อย่างอิสระ […]

 • เงินกู้ยืมกรรมการคืออะไร เหตุใดสรรพากรจึงเพ่งเล็งกับสิ่งนี้

  คุณเคยได้ยินคำว่า เงินกู้ยืมกรรมการ ไหม หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะตั้งบริษัท หรือทำงานเกี่ยวกับด้านการเงินและก็คงจะคุ้นหูกับคำศัพท์คำนี้ดี […]

 • ใครต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก่อนยื่นภาษีในปี 2561 บ้าง

  ก่อนจะสิ้นปีถือเป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่หลายคนต่างพากันใช้ช่วงเวลาเตรียมพักร้อน และผ่อนคลายจิตจากงานที่ทำอย่างเหน็ตเหนื่อยตลอดปีกันอย่างเต็มที่ แต่ก็มีอยู่หลายคนที่ต้องเร่งสะสางงานเพื่อความพร้อม สำหรับการเริ่มเข้าสู่ปีใหม่ […]

 • การใช้พร้อมเพย์จะถูกกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลัง หรือไม่

  มีข้อสงสัยมากมาย เมื่อทางกรมสรรพากรได้มีการออกมาตรการ ตรวจสอบภาษีแบบวิธีการใหม่ โดยเฉพาะการตรวจสอบจากความเคลื่อนไหวผ่านบัญชีธนาคาร ในข้อกำหนดที่ระบุขึ้นใหม่ […]

 • นายจ้างมีสิทธิในการหักเงินเดือนลูกจ้าง ด้วยเรื่องใดได้บ้าง

  การหักเงินเดือนลูกจ้างเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว สำหรับลูกจ้างทุกคนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นกับตนเอง และเป็นเรื่องที่นายจ้างจะสามารถกระทำได้ผ่านเหตุผลต่าง ๆ ที่นายจ้างเห็นควร […]

 • หนังสือรับสภาพหนี้

  ขั้นตอนของการเป็นหนี้ต่อกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้นั้น จะถือว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อ จะต้องมีหลักฐานแสดงความเป็นหนี้ต่อกัน โดยการรับสภาพหนี้จะเกิดขึ้นจากการใดการหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อเป็นหนี้กันอย่างแท้จริงเท่านั้น และต้องมีหลักฐานรับรองซึ่งกฎหมายได้ถือว่าจะต้องยอมรับความเป็นหนี้โดยปริยาย