การตลาด

 • สินค้าหมายถึงอะไร

  สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือสำหรับสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต เพราะสินค้าเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนกับเงินตรา หรือของมีค่าต่าง […]

 • การขายโดยพนักงานขาย หมายถึงอะไร ?

  การดำเนินธุรกิจจะไม่เกิดการสร้างกำไรให้แก่ผู้ประกอบการได้เลย หากขาดซึ่งขั้นตอนการขายไป โดย การขาย ( […]

 • แฟรนไชส์ หมายถึงอะไร ?

  แน่นอนว่าการเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงที่ใครหลายคนต่างก็กังวล โดยสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจหรือมีแบบแผนที่แน่นอน สำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจในแบบฉบับของตนเอง แต่มีเงินพร้อมสำหรับการลงทุนแล้ว […]

 • ผู้ผลิต คืออะไร ?

  ปัจจัยในการทำธุรกิจนั้น จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยหากขาดปัจจัยการผลิตไป เพราะผลิตภัณฑ์ในการสร้างกำไรให้กับกิจการ จำเป็นจะต้องมีกระบวนการผลิต คอยสนับสนุนให้สินค้าออกมาเป็นรูปเป็นร่างสามารถจับต้องและนำไปใช้ได้ […]

 • การตลาดทางตรง คืออะไร ?

  กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องมีติดตัวไว้ เพื่อบริหารกิจการให้อยู่รอดและสร้างกำไรที่จะทำให้กิจการเติบโตได้ในระยะยาว โดยในยุคสังคมปัจจุบันนั้นการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์กลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งถ้าหากใครที่กำลังอยากจะเริ่มต้นธุรกิจบนตลาดออนไลน์

 • การเขียนแผนธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไร ?

  การประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพนั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ การวางแผนกลยุทธ์อย่างมีขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งหนึ่งในกระบวนการของกลยุทธ์ต่าง ๆ […]

 • การขาย คืออะไร ?

  มนุษย์ย่อมเลี้ยงตนเองได้ด้วยช่องทางเลือกหนึ่งที่เรียกว่า เงิน เนื่องจากเงินเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องใช้เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของ ไปจนถึงบริการที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งอาหาร […]

 • กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย คืออะไร ?

  การจำหน่ายเป็นเหมือนขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อให้สินค้านั้นสามารถสร้างกำไรให้แก่กิจการเพื่อใช้หล่อเลี้ยงกิจการให้คงอยู่ต่อไปได้ ซึ่งวิธีจะทำให้การจำหน่ายเป็นไปด้วยความประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาถึงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นตัวสนับสนุนให้รูปแบบการขายสามารถดึงดูดความสนใจ

 • เศรษฐศาสตร์จุลภาค คืออะไร หมายถึงอะไร ?

  เศรษฐศาสตร์จุลภาค คือ การศึกษาถึงกลไกลจัดการสรรทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในหน่วยเศรษฐกิจของสังคมมนุษย์ […]

 • โลจิสติกส์ (Logistics)

  โลจิสติกส์ (logistics)  คำ ๆ นี้เรามักจะได้ยินกันบ่อยครั้งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง […]

 • หลักการเขียนโฆษณาที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

  การดำเนินธุรกิจนั้นจะไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเลย หากขาดการโปรโมท โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ภายในกิจการ  เพราะถ้าหากการดำเนินธุรกิจนั้นขาดการโฆษณาสนับสนุนสินค้า

 • การตลาด หมายถึงอะไร ?

  การตลาดถือเป็นคำที่เจออยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในวงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และไม่เพียงเท่านั้นยังมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจสังคม และการเมืองอีกด้วย นอกเหนือไปจากที่คนส่วนใหญ่อาจมีความเข้าใจต่อคำว่าการตลาด