กระบวนการ หมายถึงอะไร ?

การกระทำอันเป็นขั้นเป็นตอน ที่มีวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบตั้นแต่ต้นจนแล้วเสร็จกระบวนการ ถูกเรียกเป็นภาษาอย่างเป็นทางการว่า กระบวนการ โดยคำนี้ถูกใช้มากที่สุดในวงการธุรกิจที่เรียกว่า กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ซึ่งมีความหมายถึง กระบวนการขั้นตอนการประกอบธุรกิจสู่ความสำเร็จ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การลงทุน ไปจนถึงกระบวนการส่งออกสินค้าออกสู่ตลาด หรือกระบวนการอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดรายได้กับธุรกิจ
โดยกระบวนการธุรกิจนั้น นับว่าค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับการบริหารการตลาดอยู่พอสมควร เนื่องจากมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า และ เกิดรายได้กับธุรกิจ ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ไม่ยาก หากคุณรู้หลักกระบวนการ 4p ที่เป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพและสร้างรายได้ดียิ่งขึ้น โดยกระบวนการ 4p แบ่งออกด้วยกันเป็น 4 ปัจจัยสำคัญทั้งหมดดังต่อไปนี้

Pruduct หรือ (ผลิตภัณฑ์,สินค้า)

สินค้าในการเสนอขายเพื่อสร้างกำไรให้แก่ธุรกิจ โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นสินค้าอะไรแบบไหน ทั้งสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าการเกษตร สินค้าแฮนด์เมด สินค้าสำเร็จรูป หรือการบริการก็นับเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งเดียวกัน โดยนอกจากการใส่ใจผลิตภัณฑ์ให้ออกมามีคุณภาพแล้ว ยังต้องมีการมองทิศทางของการตลาด ว่าสินค้าของตนเหมาะแก่การวางจำหน่ายและมีผู้สนใจหรือไม่
Price หรือ (ราคา,การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์)

จะเกี่ยวกับการกำหนดการตั้งราคาสินค้าของเราอย่างไรให้น่าดึงดูดใจต่อผู้คนที่ผ่านไปมาโดยไม่ทำให้ขาดทุน ซึ่งต้องคำนึงตามต้นทุนการผลิต รวมถึงการสังเกตุหรือคำนวนราคาที่คู่แข่งทางการตลาดกำหนดไว้ ก็จะช่วยให้เราสามารถกำหนดราคาอันเหมาะสมที่สามารถแข่งขันได้

Place (จัดจำหน่าย,การขาย)

ผลิตภัณฑ์พร้อม ราคาพร้อม ที่นี้ก็ถึงเวลาการจัดจำหน่ายหรือการวายขายออกสู่ตลาดเพื่อการสร้างกำไร โดยการขายนั้นหากกระทำโดยไม่มีการวางแผน อาจทำให้ธุรกิจของคุณไปไม่ถึงแม้แต่ครึ่งทางได้ จงวางแผนไว้ก่อนว่าคุณต้องการจัดสินค้าส่งยังตลาดแบบไหน และควรใช้วิธีการใดจึงจะสามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการในตลาดนั้น ๆ ได้ ทั้งการขายตรง ส่งขาย หรือการขายปลีก หรือวิธีการอื่น ๆ ซึ่งขั้นตอนนี้จำเป็นต้องมีทั้งประสบการณ์และการสำรวจตลาดเป็นประจำ แต่ท้ายสุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์การค้าของคุณนั้นว่าเป็นแบบใด

Promoting หรือ การส่งเสริมการตลาด

อีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่จะสามารถทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้ในระยะยาว การส่งเสริมในที่นี้หมายถึง การยกระดับพัฒนาสินค้าของคุณ ให้ดูน่าสนใจมากกว่าการขายแบบเก่า ๆ เช่นการสร้างชื่อเสียงให้สินค้าด้วยการให้คนดังมาช่วยโปรโมท การแพ็คเกจสินค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้น่าดึงดูดยิ่งขึ้น หรือการใช้เทคนิคทางการตลาดในการดึงดูด เช่นการลดราคาสินค้า การแจกของแถม เป็นต้น