กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย คืออะไร ?

การจำหน่ายเป็นเหมือนขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อให้สินค้านั้นสามารถสร้างกำไรให้แก่กิจการเพื่อใช้หล่อเลี้ยงกิจการให้คงอยู่ต่อไปได้ ซึ่งวิธีจะทำให้การจำหน่ายเป็นไปด้วยความประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาถึงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นตัวสนับสนุนให้รูปแบบการขายสามารถดึงดูดความสนใจ และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้มากกว่า

กลยุทธ์ช่องทางการจำหน่าย (Place Strategy) ใช้อักษรย่อง่าย ๆ คือ P โดยนับเป็น P ตัวที่3 ของหลักวิชากลยุทธ์การตลาด 8P อันเป็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนด้านการแสวงหาผลกำไรให้แก่ร้านร้านค้าในรูปแบบออนไลน์ โดยได้มาจากยอดจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะเน้นในด้านการมองหาช่องทางการจำหน่ายว่ามีช่องทางใด หรือวิธีไหนบ้างที่จะสามารถกระจายสินค้าออกไปได้มากที่สุด เพราะถ้าหากยิ่งเราสามารถกระจายสินค้าออกไปได้มากเท่าไร ผลกำไรที่ได้ก็จะยิ่งเพิ่มมากตามไปด้วยเท่านั้น

หลักการพิจารณา ถึง กลยุทธ์ช่องทางการจำหน่าย

ในสังคมปัจจุบันนั้น นิยมใช้ช่องทางการจำหน่ายสินค้าอยู่ 2 รูปแบบคือ

1.การขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง

ตัวอย่างเช่น การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการขายสินค้าเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเพจหรือในเว็บไซต์ขายของ โดยมีการแลกเปลี่ยนผ่านการโอนเงิน และเมื่อผู้ขายได้รับเงินครบจำนวนแล้ว จึงจะเริ่มทำการส่งสินค้าตามที่สั่ง ผ่านทางระบบขนส่งไปยังมือของลูกค้าในทันที โดยวิธีการนี้ถือเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสังคมปัจจุบัน เนื่องด้วยความสะดวกสบาย ง่าย รวดเร็ว และใช้ต้นทุนน้อยกว่าการขายแบบอื่น ๆ

2.การขายสินค้าผ่านคนกลาง

หรือเรียกอีกอย่างว่าการขายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย ตัวอย่างเช่น มีการประกาศเปิดรับตัวแทนขายสินค้าลงบนเพจหรือเว็บไซต์โดยร้านค้าออนไลน์ และมีผู้สนใจเข้ามาสมัครเป็นตัวกลางจำหน่ายสินค้าให้ ซึ่งตัวแทนจะนำข้อมูลและรูปภาพของสินค้าไปประกาศผ่านช่องทางต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่พวกเขาถนัด

ซึ่งเมื่อตัวแทนได้รับยอดสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่อยู่ พร้อมโอนเงินมาให้แล้ว ทางร้านค้าก็จะจัดส่งสินค้าให้ในนามตัวแทนไปถึงมือลูกค้าโดยตรง ซึ่งวิธีนี้แม้ว่าจะได้กำไรน้อยกว่าแบบขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง แต่ก็มีข้อดีตรงที่สามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็วกว่า และจะทำให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวจากเครือข่ายตัวแทนที่มีอีกด้วย

เนื่องจากการขายของทางออนไลน์เป็นรูปแบบที่เปิดกว้างทางความคิด และ อิสระในการขายได้ ผู้คนจึงหันมาสนใจทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตมากกว่าการขายของแบบทั่วไป จึงทำให้กลยุทธ์การตลาดใหม่ ๆ ถือกำเนิดขึ้นมามากขึ้น อันทำให้เรามีความรู้ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดเหล่านี้ติดตัวไว้ ก็จะสามารถช่วยให้การทำธุรกิจบนโลกยุคใหม่ของคุณเป็นไปได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น