กลยุทธ์ด้านราคา และการใช้ 8p สนับสนุนธุรกิจ

ในโลกของธุรกิจและการขายสินค้า การตั้งราคาถือเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจรายละเอียดเป็นอย่างยิ่ง ควรที่จะมีการออกแบบวางแผนกลยุทธ์อย่างมีวิธีการ ซึ่งกลยุทธ์ด้านราคาหรือ Price strategy จะใช้กระบวนการในการวิเคราะห์เรื่องของราคาสินค้า ประเมินกำไรต้นทุนให้สอดคล้องกับความเหมาะสม หากเป็นธุรกิจออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปโดยที่ผู้ขายไม่ได้มีส่วนในการผลิตสินค้าเอง กรณีนี้ต้นทุนของราคาสินค้าจะนำมาบวกในการตั้งราคาขาย นอกจากนี้แล้วการตั้งราคาจะต้องคำนึงถึงส่วนประกอบอื่นด้วย โดยการนำหลักกลยุทธ์แบบ 8 p ซึ่ง p คือตัวอักษรตัวที่สองของกลยุทธ์ 8 p มาใช้ร่วมในการวิเคราะห์ดังนี้

1.การตั้งราคาให้สูงกว่าคู่แข่ง

หมายถึงการมุ่งเป้าของสัดส่วนกำไร ให้เกิดจากราคาที่สามารถตั้งสูงกว่าคู่แข่งที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปได้ อีกทั้งยังจะเป็นการยกระดับของสินค้าให้ดูมีเกรด หรือมีระดับอยู่ในตลาดบนยิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้ยังสามารถอาศัยข้อได้เปรียบด้านอื่น ๆ นำมาใช้เป็นโอกาสในการตั้งราคาสินค้าได้สูงกว่า อาทิเช่น สินค้าที่จัดจำหน่ายในห้าง หรือมีศูนย์บริการที่ทันสมัยเหล่านี้เป็นต้น

2.การตั้งราคาในอัตราเดียวกันกับคู่แข่ง

วิธีนี้เหมาะสมที่จะนำมาใช้ หากสินค้าของผู้ผลิตหรือของผู้จัดจำหน่าย ไม่ได้มีข้อแตกต่างเป็นรองไปจากคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นข้อแตกต่างในเรื่องของคุณสมบัติ หรือเรื่องของความสามารถในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ หรือความทนทาน รูปทรงและความสวยงาม เหล่านี้เป็นต้นก็จะสามารถตั้งราคาเดียวกันได้

3.การตั้งราคาให้ถูกกว่าคู่แข่ง หรือตั้งราคาให้ถูกกว่าใกล้เคียงเล็กน้อย

วิธีนี้หากสินค้ามีคุณภาพไม่ต่างกันกับคู่แข่ง แต่อาศัยการตั้งราคาน้อยกว่าก็สามารถจะสร้างข้อดึงดูดให้กับผู้ซื้อได้ ซึ่งบางครั้งยุทธวิธีนี้อาจใกล้เคียงกับยุทธวิธีการตัดราคาในบางกรณี โดยสัดส่วนของกำไร จะมุ่งเป้าเน้นไปที่ปริมาณการจัดจำหน่าย ซึ่งแม้ว่าจะได้กำไรต่อชิ้นน้อยกว่าแต่เมื่อรวมกันแล้ว ก็จะสามารถได้กำไรยอดขายจำนวนมาก

ท้ายสุดนี้กลยุทธ์ด้านราคา ถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะขาดไปไม่ได้อย่างเด็ดขาด อันจะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันหรือชิงความได้เปรียบ ทั้งนี้การตั้งราคาจะทำโดยอำเภอใจไม่ได้ เพราะอาจส่งผลกระทบถึงขั้นขาดทุน การตั้งราคาที่ดีจะต้องมีการคำนวนต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการรับสินค้ามาขาย มีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นผลกำไรที่มีแนวโน้ม และที่สำคัญจะต้องมีความเข้าใจถึงสภาพการของตลาดในขณะนั้น ๆ ด้วย