การตลาด 4P คืออะไร ?

เพราะการบริหารธุรกิจในปัจจุบันมีความหลากหลายและมีการแข่งขันสูง การบริหารธุรกิจแบบธรรมดาทั่วไปแบบไร้แผนการ คงเป็นไปได้ยากที่จะทำให้ธุรกิจของตนถึงจุดประสบความสำเร็จได้ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีศาสตร์ทางธุรกิจถือกำเนิดขึ้นมามากมาย โดยสิ่งที่ได้ยินกันบ่อยมากที่สุด คือ การตลาด 4P ซึ่งเป็นหนึ่งในศาสตร์พื้นฐานของการบริหารธุรกิจ ที่ถือเป็นพื้นฐานความรู้ที่สำคัญหากต้องการที่จะเริ่มต้นการทำธุรกิจอย่างมีคุณภาพ โดยใครที่ยังไม่ทราบว่าการตลาด 4P นั้นคืออะไร และสนใจที่อยากจะเรียนรู้ เรามาศึกษาไปพร้อม ๆ กัน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการจะเริ่มทำธุรกิจทั้งในวันนี้ และ ในวันข้างหน้า

4P หรือ Marketing Mix คือ ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด ที่สามารถแบ่งส่วนผสมออกมาได้เป็น 4 ส่วนคือ Product (ผลิตภัณฑ์), Price (ราคา), Place (ช่องทางการจัดจำหน่าย) และ Promotion (การส่งเสริมการตลาด) โดยเราต้องนำปัจจัยเหล่านี้มาประยุกต์ผสมผสานกันให้ออกมามีผลลัพธ์ที่ไปกันได้  ซึ่งปัจจัยทั้ง4จะไม่มีคุณสมบัติตายตัวสามารถนำมามิกซ์ปรับใช้ได้เรื่อย ๆ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแผนการตลาดอื่น ๆ ได้อีกด้วย

Product (ผลิตภัณฑ์)

สินค้าและบริการ คือปัจจัยสำคัญประการแรกของการดำเนินธุรกิจ เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดรายได้ให้กับบริษัท ร้านค้า หรือ องค์กร จึงนับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดผลตอบแทนและผลประโยชน์ เพราะฉะนั้นความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่ดีต่อลูกค้าจึงควรใส่ใจกับ คุณภาพและความทันสมัยของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังควรคำนึงอีกว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถนำไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันทางการตลาดได้หรือไม่

Price (ราคา)

เรื่องของการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์นั้นจำเป็นต้องตั้งอยู่บนหลักของราคาที่สามารถดึงดูดให้ลูกค้ารู้สีกสนใจกับผลิตภัณฑ์ และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดได้โดยไม่ถูกเอาปรียบ ด้วยการสร้างความหลากหลายของการบริการที่ไม่จำเป็นต้องกำหนดราคาให้มีราคาถูกเสมอไป เช่น การแบ่งสินค้าให้ออกมาเป็นสองขนาดให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ หรือ การเพิ่มส่วนลดให้กับลูกค้าเมื่อมีการซื้อสินค้าครบตามจำนวนที่กำหนด

Place (ช่องทางการจัดจำหน่าย)

คือ การนำสินค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยการจะทำให้วิธีนี้มีประสิทธิภาพที่สุดจะต้องมีการกระจายสินค้าให้ได้มากที่สุด และจะดียิ่งขึ้น หากการกระจายสินค้าของเราได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายด้วย จะยิ่งทำให้ได้รับการตอบรับดียิ่งขึ้นตามไป แต่ต้องไม่ลืมที่จะยึดหลัก ความถูกต้อง ความรวดเร็ว และ ความปลอดภัยแก่ลูกค้าด้วยเช่นกัน

Promotion (การส่งเสริมการตลาด)

เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่หากขาดการส่งเสริมการตลาดก็ไม่อาจทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นได้ เพราะการส่งเสริมการตลาดจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก ยิ่งผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการตอบรับเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งช่วยให้สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณให้ไปได้ไกลขึ้นเท่านั้น โดยอาจจะเริ่มจากการโฆษณาผ่านสื่อ หรือ การเปิดบริการให้ลูกค้าทดลองสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ และเกิดการบอกต่อกับคนอื่น ๆ เป็นต้น