ศิลปะ กับ การตลาด หากเชื่อมโยงกันแล้วเกิดศักยภาพ

อาจเป็นเรื่องที่ชวนฉงน หากกล่าวถึงคำว่า ศิลปเกี่ยวข้องกับการตลาดได้อย่างไร มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร แท้จริงแล้ว การตลาดอาจเป็นทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอด ซึ่งไม่ใช่ผูกไว้แต่กับเฉพาะเรื่องของธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่การตลาดแฝงอยู่ในวิถีพฤติกรรมหลากหลายด้านในกิจวัตรของผู้คนทั้งการสร้างความดึงดูด เรียกร้องความสนใจ หรือทำเพื่อความอยู่รอด และเป็นเรื่องที่แฝงอยู่ในสารพัดสังคมแม้แต่ในวงมิตรสหายที่ต้องใช้การพูดคุยกันอยู่บ่อย ๆ

การตลาดทั้งในเชิงบุคคลและการใช้ในเชิงธุรกิจนั้นจะมีบริบทที่แม้จะแตกต่างกันแต่อาจมีจุดร่วมที่คล้ายกันอาทิเช่น การตลาดเชิงบุคคลมีการกล่าวคำทักทาย ส่วนการตลาดเชิงธุรกิจที่มีการมุ่งสร้างความเป็นกันเองต่อลูกค้า ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่การสร้างความสัมพัณธ์ให้บังเกิดความรู้สึกเริ่มผูกพัณธ์ต่อกันในความรู้สึกทางบวกหรือการตลาดเชิงบุคคลที่มีการพูดคุยแลกเปลื่ยนประสบการณ์กัน กับการตลาดเชิงธุรกิจที่มีการสร้างความจริงใจ และน่าเชื่อถือ ต่อลูกค้านั่นก็มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความเปิดใจต่อกัน

นอกจากนี้ หากการตลาดเชิงบุคคลที่มีการพูดคุยกันในสิ่งที่คาดว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่รู้ และการตลาดเชิงธุรกิจใช้การแนะนำสินค้าใหม่ที่คาดว่าลูกค้านั้นจะไม่รู้จักหรือไม่มีสินค้านั้นมาก่อน นั่นก็คือสถานการณ์ที่มุ่งสร้างความแปลกใหม่นำพาสู่การสร้างความสนอกสนใจต่อกันเช่นกัน

หรือหากการตลาดเชิงบุคคลมีการพูดคุยกันในแง่รับฟังปัญหาซึ่งกัน การตลาดเชิงธุรกิจก็มีบริการในด้านการรับฟังปัญหาช่วยแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ให้กับลูกค้าเช่นกัน เรียกได้ว่าใช้การแบ่งเบาช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างความประทับใจต่อกันอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องใช้ทักษะอย่างมีศิลปะแทบทั้งสิ้น

หากการตลาดจำต้องอาศัยความมีศิลปะในการปฏิบัติมาใช้แล้วล่ะก็ ศิลปะนั้นก็ควรมีความร่วมสมัยอยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งคำว่าศิลปะร่วมสมัยนั้นจะมีความหมายที่หมายถึง การนำแนวคิดของศิลปะสมัยเก่ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยเข้ากันได้กับเหตการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งการตลาดนั้นก็จะต้องใช้หลักเดียวกันนี้ด้วยเช่นกัน การตลาดนั้นจึงจะสอดคล้องกับทุกยุคทุกสมัย
ศิลปะสำคัญกับต่อหลักการตลาดอย่างไร

แน่นอนว่าโดยพื้นฐานทั่วไปแล้ว ศิลปะย่อมแฝงอยู่ในสารพันสิ่งรอบตัว อาทิเช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบรูปทรงของสินค้า หรือแม้แต่การออกแบบโลโก้ที่จะนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ให้กับแบรนด์ธุรกิจ รวมไปถึงศิลปะการตั้งชื่อของธุรกิจนั้นก็จะต้องใช้ความมีหัวศิลปในการตั้งชื่อเช่นกัน จะทำอย่างไรให้ชื่อของธุรกิจของตนสะดุดใจต่อลูกค้าได้ดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้น