หลักการเขียนโฆษณาที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

การดำเนินธุรกิจนั้นจะไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเลย หากขาดการโปรโมท โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ภายในกิจการ  เพราะถ้าหากการดำเนินธุรกิจนั้นขาดการโฆษณาสนับสนุนสินค้า จะทำให้ผู้คนภายนอกไม่สามารถที่จะมีโอกาสได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ได้เลย

เนื่องจากการโฆษณานั้นก็เป็นเหมือนกับการกระจายข่าวสาร  เผยแพร่ไปสู่สาธารณชน ว่าสิ่งที่คุณต้องการขายนั้นคืออะไร  มีจุดประสงค์อย่างไรต่อลูกค้า และลูกค้าจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง จากการซื้อสินค้านี้ไป เพราะฉะนั้นการโฆษณา จึงเปรียบเสมือนอาวุธที่แสดงการมีตัวตนของสินค้า และใช้ในการดึงดูดความสนใจผู้คน  ยิ่งให้ความสำคัญกับโฆษณาจนออกมาดีเยี่ยมมากเท่าไหร่ ความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดก็ยิ่งเห็นผลมากขึ้นเท่านั้น

หลักการเขียนโฆษณาขั้นพื้นฐาน

เนื่องจากในยุคปัจจุบันกิจการใหม่ ๆ ได้เติบโตขึ้นมาอย่างมากมาย ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดธุรกิจสูงขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้การเขียนโฆษณาโดยขาดการวางแผนที่ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งที่อาจทำให้กิจการของคุณเสียเปรียบ  ดังนั้นการเขียนโฆษณาจึงจำเป็นต้องมีหลักการที่ดีคอยรองรับเพื่อให้โฆษณานั้นเป็นจุดสนใจของผู้คน  โดยหลักการเขียนโฆษณาที่ดีมีดังต่อไปนี้

  1. เนื้อหาที่ปรากฎอยู่ในโฆษณาจะต้องเป็นความจริงทั้งหมด (เพราะหากมีเนื้อหาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจโดนฟ้องร้องเอาผิดได้)
  2. เนื้อหาต้องไม่โฆษณาไปในทิศทางที่เป็นไปไม่ได้  หรือดูเกินความเป็นจริงมากจนเกินไป         (เพราะหากดูโอเวอร์ ความน่าเชื่อถือที่มีต่อลูกค้าจะน้อยลง และอาจกลายเป็นว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่หลวกลวงได้ )
  3. มีข้อความที่สื่อได้อย่างชัดเจนและเจาะจง ผู้พบเห็นสามารถเข้าถึงจุดประสงค์ของสินค้าได้อย่างรวดเร็ว (การทำข้อความสื่อได้อย่างชัดเจน จะทำให้ผู้พบเห็นประหยัดเวลาการทำความเข้าใจได้ดีกว่า และไม่เกิดความเบื่อหน่ายขณะอ่าน)
  4. ข้อความมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กะทัดรัด (ช่วยให้การโฆษณาจำง่ายขึ้น)
  5. ข้อความมีการใช้สำนวนในลักษณะเป็นร้อยกรอง  หรือสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะได้ดี       (เป็นการช่วยให้ผู้พบเห็นจำสินค้าจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังทำให้สินค้าของแบรนด์ดูโดดเด่นขึ้นอีกด้วย)
  6. ข้อความควรออกมาในลักษณะประโยคแบบอรรถประโยค  เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร (เป็นการช่วยให้สินค้ามีความชัดเจน น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น)
  7. เนื้อหาต้องแสดงและกระตุ้นให้บรรดากลุ่มลูกค้าในเป้าหมาย มองเห็นและติดตามไปในทิศทางที่เราต้องการจะนำเสนอ (เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงจุดประสงค์ของเรา)
  8. มีการชี้และอธิบายจุดมุ่งหมายของถ้อยคำที่ส่งออกไป เพื่อให้ผู้พบเห็น รู้ว่าสินค้านี้อธิบายถึงอะไร แล้วอะไรเป็นส่วนสำคัญ (เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงจุดประสงค์ของเรา)
  9. ควรมีการติดรูปภาพประกอบเนื้อหา (เพื่อกระตุ้นให้ผู้พบเห็น เกิดความสนใจต่อสินค้ามากยิ่งขึ้น)