แฟรนไชส์ หมายถึงอะไร ?

แน่นอนว่าการเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงที่ใครหลายคนต่างก็กังวล โดยสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจหรือมีแบบแผนที่แน่นอน สำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจในแบบฉบับของตนเอง แต่มีเงินพร้อมสำหรับการลงทุนแล้ว การซื้อแฟรนไชส์มาประกอบธุรกิจเพื่อทำกำไรนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากเป็นกิจการที่มีการวางรูปแบบการค้า และระบบการบริหารจัดการที่มีมาให้พร้อมเหมือนกับระบบสำเร็จรูป ซึ่งเราสามารถมองเห็นตัวอย่างการค้าที่สำเร็จหรือล้มเหลวได้จากแฟรนไชส์อื่น ๆ ที่ประกอบการเหมือนกัน มาเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุง หรือมองเป็นแบบอย่างได้

แฟรนไชส์ หมายถึงอะไร ?

แฟรนไชส์ (Franchise) เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาของทางประเทศฝรั่งเศส ซึ่งหมายความว่า สิทธิพิเศษ หรือสิ่งที่ทางบริษัทได้ตัดสินใจมอบให้กับบุคคลภายนอกที่มีความต้องการอยากเข้าร่วมธุรกิจ แบบครอบคลุมเกือบทุกขั้นตอนในทุกระบบที่จำเป็น โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้ที่ตัดสินใจเข้าร่วมนั้น สามารถเริ่มต้นการทำธุรกิจได้แบบไม่ต้องมีความรู้ หรือมีประสบการณ์มาแต่อย่างใด

เพราะทางบริษัทหรือองค์กร จะมีการถ่ายทอดความรู้ในระบบการบริหารจัดการทั้งหมดให้ อาทิเช่น ระบบการบริหารการตลาด ระบบการผลิต และระบบการขาย ให้มีวิธีดำเนินธุรกิจที่คล้ายกับสาขาอื่น ๆ โดยอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีชื่อเสียงของแบรนด์เกิดความเสียหาย

รูปแบบลักษณะการลงทุนของธุรกิจแฟรนไชส์

ปัจจุบัน การทำธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศเราเป็นสิ่งที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยการลงทุนนั้นมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งในแต่ละรูปแบบนั้นต่างก็มีองค์ประกอบเป็นปัจจัยในการดำเนินธุรกิจอยู่ 3 ประการดังนี้ คือ

  1. มีทั้งผู้ขาย และ ผู้ซื้อ เป็นความสัมพันธ์กันระหว่าง 2 ฝ่าย ทั้ง แฟรนไชส์ซี กับ แฟรนไชส์ซอร์ โดยมีการตกลงถึงการทำธุรกิจร่วมกัน ไม่ว่าการทำธุรกิจนั้นจะมีสัญญาหรือไม่ก็ตาม
  2. มีการแสดงเครื่องหมายการค้า หรือบริการอันเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์อย่างชัดเจน ซึ่งในระบบธุรกิจ กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบ และกระบวนการที่สำคัญเชิงสัญลักษณ์อื่น ๆ ต่างก็ต้องใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันทั้งสิ้น แต่ในระบบการจัดการธุรกิจภายในของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ หรือ สูตรการผลิตสินค้า และ การให้บริการ อาจสามารถคิดค้นสูตรแบบเฉพาะได้ แต่ต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในมาตรฐาน ตราสินค้าของแบรนด์เดียวกันเท่านั้น
  3. ระบบจ่ายค่าตอบแทนจะมีอยู่ด้วยกันอย่างน้อย 2 อย่าง คือ ค่าแรกเข้า เพื่อขอใช้เครื่องหมายการค้าของแบรนด์ (Franchise Fee) และ ค่าตอบแทนหลังผลดำเนินการออกมา (Royalty Fee)

สรุปง่าย ๆ ว่า แฟรนไชส์ นั้น เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจชนิดหนึ่งที่สามารถป้อนโอกาสให้ผู้มีทุนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ และช่วยกระจายสินค้าหรือบริการ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยมีการออกแบบระบบบริหารจัดการ ให้มีมาตรฐานเดียวกันและสามารถกระจายให้ผู้คนทั่วไปนำไปปฏิบัติได้ง่าย เพื่อให้ผู้สนใจมีความมั่นใจต่อการเริ่มต้นทำธุรกิจ แม้ว่าผู้นั้นจะไม่ได้มีความรู้ด้านการบริหาร หรือแม้แต่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็ตาม