การตลาดทางตรง คืออะไร ?

กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องมีติดตัวไว้ เพื่อบริหารกิจการให้อยู่รอดและสร้างกำไรที่จะทำให้กิจการเติบโตได้ในระยะยาว โดยในยุคสังคมปัจจุบันนั้นการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์กลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งถ้าหากใครที่กำลังอยากจะเริ่มต้นธุรกิจบนตลาดออนไลน์ และอยากจะศึกษาถึงกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ เราขอแนะนำ Direct marketing กลยุทธ์การตลาดทางตรง ที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับแบบแผนทางธุรกิจได้ทุกประเภท โดยเฉพาะกับธุรกิจบนโลกอินเทอร์เน็ต

ความหมายของ Direct marketing

Direct marketing เป็น การตลาดทางตรง ซึ่งใช้วิธีทำการตลาดแบบพึ่งพาการใช้สื่อในการโฆษณา โดยอาจใช้เพียงหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งสื่อ เพื่อสร้างการตอบสนองในแบบที่สามารถวัดค่าได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามโดยรูปแบบของการตลาดทางตรง จะเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง ระหว่างผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการ กับ ลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้

ทำการตลาดแบบทางตรง

การทำตลาดโดยติดต่อไปยังกับกลุ่มเป้าหมายผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งจะเน้นส่งข้อเสนอพิเศษไปให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นเกิดความสนใจ ตัวอย่างเช่น ส่งบัตรอวยพรเพื่อให้พวกเขารู้จักแบรนด์เรา แจกคูปองส่วนลด หรือสินค้าตัวอย่างแบบมีเงื่อนไขเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าเป็นต้น

ทำการตลาดทางตรงแบบผ่านตัวแทน

การฝากผู้สนใจมารับหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ไปนำเสนอให้แก่กลุ่มลูกค้าต่าง ๆ ที่คาดว่าจะสนใจผ่านทางวิธีการที่ตัวแทนถนัด และจะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์กันหลังจากขายสินค้าได้สำเร็จ โดยแม้ว่าวิธีนี้จะได้กำไรกลับคืนมาน้อยกว่า แต่ก็เป็นวิธีที่ช่วยขยายฐานลูกค้าได้รวดเร็วกว่า

การทำตลาดทางตรงผ่านแคตตาล๊อก

การส่ง Catalog รายการสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่คาดว่าน่าสนใจไปยัง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าเหล่านั้นทราบถึงสินค้าและราคา เพื่อหวังผลในการขายสินค้าที่มีโอกาสมากยิ่งกว่า ทำการตลาดผ่านสื่อทางตรงผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
หรืออาจใช้ผ่านทางสื่อใดก็ตามที่มีขนาดใหญ่ อาทิเช่นสื่อกระจายเสียง หรือ สื่อสิ่งพิมพ์

ทำการตลาดผ่านโทรศัพท์

เช่นบริการ Call Center หรือ Food Delivery เป็นต้น

สำหรับรูปแบบของการตลาดที่เน้นการเจาะจงในด้านใดด้านหนึ่งนั้น จำเป็นจะต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญของพฤติกรรมบริโภคสินค้าของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากเราแบรนด์สินค้าที่เคยได้รับความนิยมในอดีตแต่ปัจจุบันกลับได้รับความนิยมน้อยหรือไม่ได้รับความนิยมแล้ว เพื่อให้เราสามารถตามทันความต้องการของลูกค้าได้ตลอด ซึ่งในเวลานี้การส่งเสริมทางการตลาด และช่องทางการเลือกซื้อสินค้าที่สะดวกสบายที่สุด คือปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด อย่างเช่นการซื้อสินค้าผ่านทางเพจ หรือ เว็บไซต์ออนไลน์เป็นต้น