สินค้าหมายถึงอะไร

สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือสำหรับสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต เพราะสินค้าเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนกับเงินตรา หรือของมีค่าต่าง ๆ ได้ โดยสินค้านั้นจะต้องเป็นสิ่งของที่สามารถจับต้อง สัมผัสได้ หรือแม้แต่มองเห็นได้ กล่าวได้ว่าสิ่งที่จะนำมาขายได้นั้นจะต้องมีตัวตนอยู่จริง ซึ่งถ้าหากสินค้าเหล่านั้น เป็นสิ่งที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากเท่าไหร่ โอกาสในการสร้างกำไรแก่ผู้ผลิตก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

ความหมายของ สินค้า

สินค้า ( Product ) หมายถึง การนำเอาวัตถุดิบ ( Raw Material ) หรือผลิตผล ( Produce ) อันเป็นสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุ เนื้อไม้ น้ำ ผัก ผลไม้ พืชสมุนไพร เนื้อสัตว์ ฯลฯ มาเข้าสู่กระบวนการผลิตทั้งแบบ ผ่านมือคนงาน หรือ เครื่องจักร จนออกมาเป็นสินค้าสำหรับส่งออก

ความสำคัญของสินค้า

อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นว่า สินค้าเป็นตัวสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตที่ประกอบกิจการ ซึ่งรายได้นั้นก็จะส่งผลต่อความอยู่รอดของผู้ผลิต รวมไปถึงความเติบโตของกำลังและทรัพยากรขององค์กรที่เป็นไปตามจำนวนของกำไรที่ได้กลับมา ซึ่งวิธีการสร้างกำไรให้ได้มากที่สุดนอกจากการผลิตสินค้าให้ได้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภคแล้ว การสร้างสินค้าใหม่ ๆ เพื่อการนำเสนอเป็นเจ้าแรก ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการ ที่มีแนวโน้มถึงโอกาสในการครอบครองตำแหน่งผู้นำทางการตลาด และกอบโกยรายได้ได้มากกว่า ผู้ประกอบการเจ้าอื่น ๆ

ประเภทของสินค้ามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 แบบ

  1. สินค้าแบบไม่ถาวร คือ สินค้าที่ใช้แล้วหมดไป เช่น สินค้าจำพวกอุปโภคบริโภค อาทิ ซอส น้ำมันพืช ขนม สบู่ ครีมสระผม ยาสีฟัน น้ำยาล้างล้างห้องน้ำ เป็นต้น
  2. สินค้าแบบถาวร คือ สินค้าที่ใช้แล้วไม่หมดไป เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือสินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น

สินค้าอุปโภคบริโภค

สินค้าอุปโภคบริโภค สามารถจำแนกออกมาได้ทั้งหมดเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. สินค้าเกษตร เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด สตอเบอรี่ กาแฟ องุ่น มะเขือเทศ ฯลฯ
  2. สินค้าประเภทพลังงาน เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ
  3. สินค้าประเภทโลหะ เช่น ทองแดง เงิน ทองคำ เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ดีบุก ฯลฯ

หากไม่มีสินค้าสังคมมนุษย์ก็คงไม่มีการกระตุ้น การค้นคว้าและการผลิตสินค้าใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ต่อความต้องการ และนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของผู้บริโภค จนมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือในด้านต่าง ๆ เหมือนอย่างทุกวันนี้ เพราะสินค้าเป็นตัวสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตซึ่งถ้าหากผู้ผลิตมีความต้องการ ที่อยากจะได้รายได้ให้เพิ่มมากขึ้น พวกเขาก็จำเป็นต้องมีการพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้า นั้นก็ควรจะต้องคงไว้ซึ่งคุณภาพที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงจรรยาบรรณ และความใส่ใจต่อตัวลูกค้าของแบรนด์ผู้ผลิต