การตลาด

  • ความหมายของการจัดการ คืออะไร

    การจัดการ แม้จะฟังดูเหมือนเป็นเป็นคำกิริยาทั่วไปไม่มีความหมายตรงตัวอะไร แต่คำว่า การจัดการ นั้นได้ถูกนำไปใช้เป็นศัพท์ทางธุรกิจเพื่อการตีความสู่หนทางวิธีในการแสวงผลทางกำไรจากการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ […]

  • การตลาด 4P คืออะไร ?

    เพราะการบริหารธุรกิจในปัจจุบันมีความหลากหลายและมีการแข่งขันสูง การบริหารธุรกิจแบบธรรมดาทั่วไปแบบไร้แผนการ คงเป็นไปได้ยากที่จะทำให้ธุรกิจของตนถึงจุดประสบความสำเร็จได้ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีศาสตร์ทางธุรกิจถือกำเนิดขึ้นมามากมาย โดยสิ่งที่ได้ยินกันบ่อยมากที่สุด […]

  • คุณสมบัติของ SWOT มีลักษณะอย่างไร

    คุณเคยได้ยินคำว่า SWOT ผ่านหูมาบ้างหรือไหม SWOT คือคำย่อที่ใช้เป็นหลักกลยุทธ์การบริหารในการ […]