ทั่วไป

 • สิ่งที่พึงคำนึงก่อนจะซื้อรอกตกปลา

  สำหรับอาวุธคู่ใจหลายคนก็จะหวงกันเป็นธรรมดา คราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะมีรอกมาตรฐานอย่างไร ซึ่งข้างกล่องเขาจะเขียนไว้อยู่แล้ว ซึ่งการเรียนรู้รายละเอียดปลีกย่อย หากว่าเรารู้มากก็จะเป็นการดีมากๆ

 • อารมณ์คืออะไร ?

  อารมณ์ คือ ความรู้สึก ที่อาจส่งผลต่อความคิดและการกระทำของมนุษย์ ไม่ว่าจะเกิดมาจากสิ่งใดก็ตาม […]

 • สารนิพนธ์ คืออะไร ?

  หากใครที่เข้าสู่ระดับมหาลัยศึกษา ต่างจะต้องได้ยินคำว่า สารนิพนธ์ โดยเฉพาะผู้ที่เข้าสู่การศึกษาหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นสาขาที่เน้นการศึกษาวิชาแบบไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ […]

 • สถิติ คืออะไร หมายถึงอะไร ?

  สถิติ เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะการใช้ชีวิตในสังคมนั้นจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอตามกาลเวลา เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถของตนเองให้สูง ก่อนนำมาใช้ในการยกระดับชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • เศรษฐศาสตร์จุลภาค คืออะไร หมายถึงอะไร ?

  เศรษฐศาสตร์จุลภาค คือ การศึกษาถึงกลไกลจัดการสรรทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในหน่วยเศรษฐกิจของสังคมมนุษย์ […]

 • โลจิสติกส์ (Logistics)

  โลจิสติกส์ (logistics)  คำ ๆ นี้เรามักจะได้ยินกันบ่อยครั้งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง […]

 • รายได้ คืออะไร หมายถึงอะไร ?

  เงินเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์สามารถดำรงอยู่ในสังคมปัจจุบันได้ เพราะเงินเป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับแลกเปลี่ยนในการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นของมนุษย์ อาทิเช่น […]

 • รัฐประศาสนศาสตร์ คืออะไร ?

  บริหารรัฐกิจ เป็นศาสตร์การดำเนินการด้านต่าง ๆ ของผู้ที่รับหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร ยกเว้นในกรณีของผู้ที่ถืออำนาจเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ […]

 • ระบบนิเวศ คืออะไร ?

  ทุกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลก จะไม่สามารถอยู่ได้เลยหากไม่ได้มีการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น อากาศ น้ำ […]

 • ประวัติศาสตร์ คืออะไร หมายถึงอะไร ?

  ประวัติศาสตร์ เป็นคำที่เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งหากพูดถึงประวัติศาสตร์หลายคนก็คง นึกถึง อารยธรรม […]

 • ความหมายของคำว่า ทักษะชีวิต

  เพราะชีวิตของมนุษย์นั้นมีช่วงวัยที่จะต้องเผชิญกับการเจริญเติบโต มีหน้าที่บทบาทต่าง ๆ เข้ามาในชีวิตมากมาย รวมไปถึงการดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพ […]

 • ตลาดหมายถึงอะไร ?

  หากพูดถึง ตลาด หลายคนก็ต้องนึกถึงสถานที่ที่รวมไว้ซึ่งร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า […]