คอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร ?

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นับว่ากลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ไปแล้ว เนื่องจากในยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดที่จำเป็นต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ และยังเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการใช้ประกอบอาชีพ รวมไปถึงการศึกษา ซึ่งถ้าหากวันหนึ่ง คอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่หายไปจากโลกก็อาจถึงขั้นส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์โดยตรง และยังส่งผลไปถึงวิวัฒนาการของมนุษย์อีกด้วยเช่นเดียวกัน

คอมพิวเตอร์ หมายถึง

คำว่า Computers ( คอมพิวเตอร์ ) มาจากภาษาละตินที่มีความหมายว่า การคำนวณ หรือ การนับ เพราะคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ทำงาน ในด้านการคิดคำนวณไปจนถึงการจดจำข้อมูลแทนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น ตัวเลข ตัวอักษร หรือข้อมูลอื่น ๆ ในการนำกลับมาเรียกใช้งานในครั้งต่อไป มีความสามารถในการคำนวนได้เร็วและมากกว่ามนุษย์หลายเท่า ใช้รับส่งข้อมูลได้ รวมถึงยังมีความสามารถในการเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ ประมวลผลจากข้อมูลต่าง ๆ ได้ และยังมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องที่เยอะอีกด้วย

ประเภทของ คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ หรือ ไมโครคอมพิวเตอร์ ( Micro Computer ) ได้มีการผลิตและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้ผลิตได้มีการออกแบบคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปออกมา เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อวัตถุประสงค์การใช้งานที่ไม่เหมือนกัน แยกชนิดออกไป โดยเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก ๆ ที่วางจำหน่ายกันอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดดังต่อไปนี้

  1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือ เดสท็อปคอมพิวเตอร์ ( Desktop Computer ) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานแบบตั้งบนโต๊ะอยู่กับที่เป็นประจำ เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูง
  2. คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือ แล็บท็อปคอมพิวเตอร์ ( Laptop Computer ) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อ การพกพาไปใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ มีน้ำหนักเบาขนย้ายได้ง่าย แต่ศักยภาพการทำงานจะอยู่ในระดับที่น้อยกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
  3. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ( Tablet Computer ) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการพกพาที่คล่องกว่า และการทำงานที่สะดวกกว่าคอมพิวเตอร์แล็บท็อปและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มีระบบสัมผัสหน้าจอ น้ำหนักเบา มีขนาดเล็ก แต่ในบางกรณีไม่สามารถนำมาทำงานแทนที่ แล็บท็อป หรือ เดสท็อป ที่มีศักยภาพการทำงานสูงกว่าได้
  4. โมบายคอมพิวเตอร์ (Mobile computer) หรือ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) เป็นอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถพูดคุยติดต่อสื่อสารได้ และยังมีคุณสมบัติคล้ายกับคอมพิวเตอร์ แต่ศักยภาพการทำงานนั้นไม่เทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต

ตัวอย่างประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์

  1. เหมาะแก่การนำมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ และดำเนินธุรกิจ เพราะคอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลทางบัญชี และช่วยประมวลผลในด้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนต่อการวางแผน การบริหาร และควบคุมกิจการได้
  2. ประโยชน์ต่อการศึกษา ที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ค้นคว้าและวิจัยข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อเป็นการยกระดับสติปัญญาของผู้ใช้ ให้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
  3. ช่วยในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารทั่วไป ระหว่างคนในสังคม ไปจนถึงการติดต่อสื่อสารทางคมนาคม ที่มีผลต่อการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจร เช่น การช่วยควบคุมการจราจรทางอากาศ การจาราจรทางบก หรือการจราจรทางน้ำ เป็นต้น