บัญชีรายรับรายจ่ายมีความสําคัญอย่างไร

รูปแบบของการทำธุรกิจนั้น มีการไหลเวียนของตัวเลขทางการเงินอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่าย หรือเรื่องพิเศษอื่น ๆ รวมถึงเรื่องยิบย่อย จึงจำเป็นต้องมีการจดบันทึกไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถคำนวณตัวเลขที่ถูกต้องย้อนหลังได้ โดยบัญชีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการค้าที่ไม่ว่าการประกอบธุรกิจพาณิชย์ขนาดเล็ก หรือบริษัทขนาดใหญ่ ต่างก็ต้องให้ความสำคัญแทบทั้งสิ้น

เงินกู้ยืมกรรมการ และ เงินสดย่อย ต่างกันอย่างไร

เงินสดย่อยและเงินกู้ยืมกรรมการ 2 อย่างนี้ถือเป็นทรัพย์ทางการเงินที่มีความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากเป็นจำนวนเงินที่สมาชิกในกิจการ ได้นำเอาออกไปใช้จ่ายในเรื่องต่าง ๆ เช่นเดียวกัน แต่ที่แตกต่างคือในกรณีของเงินกู้ยืมกรรมการ ที่สามารถเป็นผลเสียให้กับบริษัทได้ ทั้งชื่อเสียงประวัติเครดิต การส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ทางการเงินภายในกิจการ รวมถึงอาจเป็นเหตุที่ทำให้สรรพากรเพ่งเล็งไม่ไหววางใจ และขอเข้าตรวจสอบบัญชีเราได้ โดยเราจะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักข้อแตกต่างระหว่าง 2 อย่างนี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร