หลักการเขียนคำนำที่ถูกต้อง ที่จะช่วยให้ผู้เขียนสร้างสรรค์คำนำที่มีคุณภาพได้

ทำไมถึงต้องมีคำนำ? เพราะคำนำคือส่วนแรกของเนื้อหาที่จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำ

ไม่ว่าจะเป็น รายงาน หรือ หนังสือประเภทต่าง ๆ ล้วนต้องมีคำนำเป็นส่วนประกอบหลักทั้งสิ้น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือขอบเขตที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้น แต่ทั้งนี้การเขียนคำนำก็ไม่ได้ตายตัวว่าจะต้องเขียนแบบใด แต่เพื่อให้เข้าใจถึงการเขียนคำนำที่ดีแก่ผู้อ่าน และไม่มีจุดบกพร่องเกิดขึ้น จึงควรศึกษาหลักการเขียนคำนำที่ถูกต้องและเหมาะสม ก่อนที่จะจัดทำรายงานหรือหนังสือซักเล่ม เพื่อแสดงถึงทักษะความเป็นมืออาชีพของผู้เขียน ให้หนังสือมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

หลักการเขียนคำนำที่ดี

คำนำควรมีเนื้อหาที่สร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้อ่านตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น เพราะจะทำให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจและรู้สึกอยากอ่านในส่วนถัดไปของหนังสือ โดยการเขียนเนื้อหาคำนำให้น่าอ่านนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด ขอเพียงนำหลักการเขียนเหล่านี้ไปใช้ก็จะทำให้คำนำมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการเขียนดังต่อไปนี้

  • ใช้การอธิบายความหมายของเรื่องในการเขียนคำนำ
  • ใช้การเล่าเรื่องในการเขียนคำนำ
  • ใช้การกล่าวถึงใจความสำคัญของเนื้อเรื่องในการเขียนคำนำ
  • ใช้การขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญในการเขียนคำนำ
  • ใช้การอ้างอิงเนื้อเรื่องในการเขียนคำนำ
  • ใช้สำนวนคำพังเพยหรือสุภาษิตที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในการเขียนคำนำ
  • ใช้คำถามหรือปัญหาที่ชวนให้ผู้อ่านรู้สึกสนใจในการเขียนคำนำ
  • ใช้การอธิบายชื่อเรื่องในการเขียนคำนำ
  • ใช้จุดประสงค์ของเรื่องที่เขียนในการเขียนคำนำ

ในปัจจุบันหากเป็นหนังสือทั่วไปที่วางขายกันอยู่ในปัจจุบัน จะนิยมใช้การบอกเล่าเรื่องและจุดประสงค์ที่ทำให้เขียนหนังสือเล่นนั้นและการใช้สำนวนการบรรยายที่ดูสนุก เพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกอารมณ์ดีกับการอ่านที่เป็นกันเอง รวมถึงการตั้งคำถามหรือปัญหากับผู้อ่าน เพื่อให้รู้สึกน่าสนใจ

แต่หากเป็นหนังสือที่เป็นทางการ หรือ รายงานนำเสนอ จะนิยมใช้การอธิบายความหมายของเรื่อง
หรือ การกล่าวถึงใจความสำคัญ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเนื้อหาของผู้นำเสนอได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่เนื้อหาภายในหนังสือก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมเช่นกัน

ทีนี้เมื่อคุณรู้หลักการเขียนคำนำแล้ว ก็เหลือแค่ว่าหลักการนำเสนอของคุณจะน่าดึงดูด ให้ผู้อ่านรู้สึกคล้อยตามและอยากติดตามอ่านต่อในเนื้อหาหลักได้เพียงใด แต่ต้องอย่าลืมว่าคำนำที่ดีควรตั้งอยู่บนหลักการเขียนที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้หนังสือ หรือรายงาน มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านนั่นเอง