อินเทอร์เน็ต หมายถึงอะไร ?

คุณยังจำได้ไหมว่าใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกไปกับการทำอะไร นานแค่ไหนแล้วนับตั้งแต่เราได้รู้จักกับอินเทอร์เน็ต เชื่อว่าหลายคนเกิดมาก็คงอยู่ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่คนทั่วไปรู้จัก และเข้าถึงทุกหนทุกแห่ง หรือบางคนอาจจะเกิดก่อนยุคที่อินเทอร์เน็ตจะเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเสียอีก ซึ่งใครจะรู้ว่าจะอินเทอร์เน็ตที่มีคลื่นสัญญาณอ่อน ๆ ไว้ใช้สำหรับคนหาความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ทั่วไปในตอนนั้น จะมีอิทธิพลกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตคนเราในปัจจุบันได้มากถึงเพียงนี้ ทั้งการใช้เพื่อความบันเทิง การติดต่อสื่อสาร การทำธุรกิจ และ การศึกษาหาข้อมูล ดังนั้นแล้วแท้จริงสิ่งที่เราเรียกกันอยู่ทุกวันว่า อินเทอร์เน็ต นี้มันหมายถึงอะไรกันแน่

ความหมายของ อินเทอร์เน็ต

Internet (อินเทอร์เน็ต) เป็นคำศัพท์ที่ถูกย่อให้เรียกง่ายและกระทัดรัดโดยมีชื่อเต็มเรียกว่า “Inter Connection  network” หรือ “International network” โดยหมายถึง ระบบ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่โยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งใช้สำหรับสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งแบบวงกว้าง

ระบบอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วโลก จนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ โดยเครือข่ายเหล่านี้จะใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า protocol (โพรโทคอล) ซึ่งสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกันได้ในหลายพื้นที่ผ่านตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานระบบการเชื่อมโยงแบบเดียวกัน

ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต

1.ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล
สามารถทำให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ทั้ง ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลด้านการบันเทิง ข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์

2.ประโยชน์ทางการศึกษา
เป็นตัวสนับสนุน การค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนการศึกษา หรือ การทำงานส่งอาจารย์

3.ใช้เป็นระบบการสื่อสารส่วนบุคคล
ช่วยยกระดับให้การสื่อสารสะดวกยิ่งขึ้น  เช่น การส่งอีเมล์ (E-mail) สื่อสารกัน

4.เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต
ความรู้ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอไป เมื่ออาจารย์สามารถสอนนักเรียนแบบออน์ไลน์บนอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งมีประโยชน์การเด็กที่อยู่ห่างไกลความเจริญ

5.สนับสนุนด้านธุรกิจ
ลดความเสี่ยงระหว่างการดำเนินธุรกิจ ด้วยการศึกษาหาความรู้ที่ช่วยแนะแนว และให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจได้

6.ใช้เป็นตัวกลางซื้อขายสินค้า
ประกอบธุรกิจได้หลายรูปแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีผู้คนมากมายเชื่อมต่อไปมาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

7.เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
ใช้ทั้ง เล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง หรือ การสันทนาการอื่น ๆ ได้

8.เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ต้องเสียเงิน
ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องซื้อหนังสือให้เสียเงิน ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็เข้าถึงข้อมูลได้

อินเทอร์เน็ต คือ ทรัพยากรของคนยุคใหม่ที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้แต่จะดียิ่งขึ้นหากคุณรู้จักใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ทั้งการศึกษาหาความรู้ หรือ ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางทำงานหาเงิน ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงอาชีพค้าขายทั่วไปอีกแล้ว ยังมีอีกหลายอาชีพหลายช่องทางบนอินเทอร์เน็ต ที่สามารถสร้างเงินจากระบบเครือข่ายเหล่านี้ได้ หากคุณรู้จักให้เป็นประโยชน์มากที่สุด