“สารสนเทศ” คืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร ?

“สารสนเทศ” คำที่เราได้ยินกันบ่อยครั้งในยุคที่เทคโนโลยี มีอิทธิพลกับชีวิตเรามากที่สุดในปัจจุบัน โดยหากพูดถึงสารสนเทศเราก็คงต้องนึกถึง “เทคโนโลยี สารสนเทศ” เพราะเป็นหนึ่งในวิชาการเรียนการสอนที่เราเคยผ่านการเรียนมา เพื่อให้เด็กยุคใหม่ได้เข้าใจ และ นำไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้คนอีกจำนวนมาก ที่ยังคงไม่เข้าใจถึงคำว่า “สารสนเทศ” ว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ เหตุเพราะนิยามของสารสนเทศ ค่อนข้างกว้างจึงไม่อาจระบุได้แน่ชัดว่า สารสนเทศ นั้นคืออะไร
ความหมายของ สารสนเทศ

สารสนเทศ (information) หากจะให้แปลความหมายง่าย ๆ คือ ผลลัพธ์ของข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลมาอย่างถี่ถ้วน ทั้งการคำนวน และ การวิเคราะห์ จนออกมาเป็นผลลัพธ์ทางข้อมูลที่ถูกต้องและผู้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้ โดยไม่จำกัดความว่าจะเป็นข้อมูลประเภทใด ไม่ว่าจะสารสนเทศในชีวิตประจำวันที่ผู้คนสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และ สารสนเทศในเชิงเทคนิคที่มักใช้ศัพท์เฉพาะ ที่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้เฉพาะด้านสามารถทำ

ความเข้าใจกับเนื้อหาได้ ซึ่งนับรวมว่าเป็นสารสนเทศทั้งสิ้น

หากพูดถึงสารสนเทศที่พบได้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน ก็คงหนีไม่พ้น สารสนเทศระบบสื่อสารโทรคมนาคม ที่เราต่างรับข้อมูลความรู้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายอื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์ บนโทรศัพท์มือถือ หรือ ข่าวสารบนหน้าจอโทรทัศน์ ซึ่งใช้งานกันเป็นประจำผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ในทุก ๆ วัน สารสนเทศระบบสื่อสารโทรคมนาคมยังรวมถึงการรับข้อมูลทางการเงินทั้งการ ฝาก-ถอน เงิน ผ่านเครื่อง ATM และ การใช้บริการการจองตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วหนัง  หรืออื่น ๆ ที่มีการบันทึกแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเนื้อหาข้อมูลใดคือ สารสนเทศ หรือ ข้อมูลธรรมดาทั่วไป (เนื้อหาที่ยังไม่ได้รับการวิเคราะห์ และ ประมวลผล) เพื่อการรับข้อมูลที่ดีมีประโยชน์กับตัวเรา ซึ่งข้อจำกัดความ หรือ คุณสมบัติของสารสนเทศ สามารถตรวจสอบได้จากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลใด ๆ นั้นควรจะต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
  • ข้อมูลใด ๆ นั้นจะต้องมีความชัดเจนจับใจความได้ในเนื้อหาที่กระชับและชัดเจน
  • จะต้องมีความสมบูรณ์ของข้อมูล อย่างเหมาะสมต่อใจความสำคัญในประเด็นต่าง ๆ ที่พึงจะต้องมี
  • สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับ

สาระสนเทศในปัจจุบันนับเป็นสิ่งสำคัญที่หากยิ่งรู้จักศึกษาค้นคว้าและอัพเดทข่าวสารใหม่อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยยกระดับให้บุคคลคนผู้นั้น บังเกิดมีความได้เปรียบทั้งความรู้ ความสามารถ การจัดการรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ได้ไวกว่าบุคคลทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงมีการมุ่งเน้นให้คนสมัยใหม่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป