Am pm หมายถึงอะไร ?

คุณเคยคุ้นตากับอักษรย่อ Am หรือ pm กันบ้างไหม แม้ว่าในปัจจุบันเราจะมักเห็นตัวอักษรย่อใช้กันอยู่บ่อย ๆ ซึ่งหลายคนก็สามารถที่จะแปลความของมันออก แต่อักษรย่อส่วนใหญ่ที่เรามักพบเห็นกันนั้นจะเป็นตัวอักษรภาษาไทย อย่างเช่น ต. ( ตำบล ) อ. ( อำเภอ ) จ. ( จังหวัด ) อย. ( อาหารและยา ) หรือ มอก.( มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ) แต่สำหรับตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษแบบนี้ก็อาจจะมีหลายคนเหมือนกันที่สับสนว่ามันคืออะไร ซึ่งแท้จริงแล้ว Am กับ pm เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวของเราโดยตลอด เพราะมันก็คือ หน่วยของเวลานั่นเอง

Am pm คืออะไร

เป็นระบบการระบุช่วงเวลาในทางสากล ซึ่งนิยมใช้กับในทุกประเทศทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ในประเทศเราในบางสถานที่ ซึ่งทั้ง Am และ pm นี้ จะอยู่ด้านหลังของตัวเลขเวลา ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละวัน โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเมื่อ เข็มนาฬิกา หรือ ตัวเลขเวลา ชี้ไปยังเลข 12 ซึ่งมีความต่างกันดังต่อไปนี้

เวลา Am

Am เป็นตัวอักษรย่อมาจาก Ante Meridiem ซึ่งมีความหมายถึง การใช้อักษรย่อนี้ในช่วงเวลาตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป จนกว่าจะถึงช่วงก่อนเที่ยงวันของอีกวัน โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น.ไปจนถึงเวลา 11.59 น.

เวลา Pm

Pm เป็นตัวอักษรย่อมาจาก Post Meridiem ซึ่งมีความหมายถึง การใช้อักษรย่อนี้ในช่วงเวลาตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปจนถึงช่วงเที่ยงคืนของวันนั้น โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. ไปจนถึงเวลา 0.00 น

โดยเมื่อสรุปให้เข้าใจได้ง่ายมากที่สุด ก็ให้คุณผู้อ่านนึกไว้ก่อนว่า ในหนึ่งวันนั้นนาฬิกาจะหมุนสองรอบ รวมเป็น 24 ชั่วโมงพอดี การหมุนรอบแรกจะใช้ Pm เป็นตัวกำหนด ตัวอย่างเช่น 5.00 Am หมายถึง 5 โมงเช้า และการหมุนรอบสอง 5.00 Pm หมายถึง 5 โมงเย็น ซึ่งลักษณะการใช้อักษรย่อแบบนี้ถือเป็นการเรียกหรือแบ่งเวลาตามแบบฉบับสากล ซึ่งนิยมใช้กันทั่วโลก ไม่ว่าจะประเทศในทวีปยุโรปหรืออเมริกา ก็จะเป็นการเรียกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง 2 รอบ แทนที่จะเป็นการเรียก 24 ชั่วโมง เหมือนอย่างเวลาในประเทศไทยเรา โดยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของโลกการเรียกเวลาแบบหลักนี้ จะระบุความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาก่อนเที่ยงและหลังเที่ยงด้วยคำว่า Am กับ pm เสมอ เพราะฉะนั้น

สำหรับใครที่ยังไม่เคยทำความเข้าใจกับเรื่องนี้จะค่อนข้างลำบากหน่อย เวลานัดเจอบุคคล หรือจองที่พัก ในต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้จากการใช้หลักนี้นั่นก็คือมันจะช่วยให้คุณสามารถมองนาฬิกาประเภทเข็มได้เร็วขึ้น และลดสภาวะที่อาจเกิดความผิดพลาดจากความสับสนจนผิดระยะเวลานัดได้นั่นเอง