ทั่วไป

 • ตลาดหมายถึงอะไร ?

  หากพูดถึง ตลาด หลายคนก็ต้องนึกถึงสถานที่ที่รวมไว้ซึ่งร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า […]

 • บัญชีรายรับรายจ่ายมีความสําคัญอย่างไร

  รูปแบบของการทำธุรกิจนั้น มีการไหลเวียนของตัวเลขทางการเงินอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่าย หรือเรื่องพิเศษอื่น ๆ รวมถึงเรื่องยิบย่อย […]

 • เงินกู้ยืมกรรมการ และ เงินสดย่อย ต่างกันอย่างไร

  เงินสดย่อยและเงินกู้ยืมกรรมการ 2 อย่างนี้ถือเป็นทรัพย์ทางการเงินที่มีความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากเป็นจำนวนเงินที่สมาชิกในกิจการ ได้นำเอาออกไปใช้จ่ายในเรื่องต่าง […]

 • งบการเงินคืออะไร ต้องทำอย่างไร และหากส่งล่าช้าจะโดนบทลงโทษอย่างไร?

  งบการเงินเป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง แต่หลัก ๆ แล้วคำว่างบการเงินนั้นหมายถึง รายงานหรือรายการของงบประมาณในกิจการนั้น […]

 • การจดทะเบียนบริษัท

  การจดทะเบียนบริษัทนั้นจะให้ข้อดีทั้งในเรื่องของความน่าเชื่อถือ ในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการเสียภาษี ที่จะได้รับการประเมินภาษีในอัตราตามจริงได้ แต่อย่างไรก็ตามการจะจดทะเบียนบริษัทนั้นจำเป็นที่จะต้องมีเอกสาร […]

 • การขึ้นทะเบียนนายจ้างมีความสำคัญอย่างไร

  การขึ้นทะเบียนนายจ้างถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบกิจการใด ๆ ก็ตาม ที่มีการรับลูกจ้างเข้าทำงานนั้นจะต้องมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอน ที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ […]

 • หน้าที่ การตลาด คืออะไร?

  อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจ นั่นก็คือหน้าที่ทางการตลาด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าและบริการ สามารถดำเนินการไปถึงยังผู้บริโภคได้ โดยหน้าที่หลักของการตลาดแบ่งได้ออกเป็น […]

 • เศรษฐศาสตร์ หมายถึงอะไร ?

  หนึ่งในศาสตร์สำคัญทางวิชา ที่เชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจและสังคมศาสตร์ ซึ่งว่าด้วยการเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของการบริหารทรัพยากร อันมีระบบการศึกษาอย่างเป็นแบบแผนในการเรียนรู้ซึ่งมักจะศึกษาเกี่ยวกับ การบริโภค […]

 • ระบบ หมายถึงอะไร?

  ระบบ คำที่มักถูกนำไปใช้ขยายความหมายประกอบกับคำต่าง ๆ เช่น ระบบการทำงาน […]

 • ภาษีมูลค่าเพิ่มคือ

  สิ่งจำเป็นที่สุดของการที่พลเมืองจะเกิดการอยู่ร่วม ก่อสร้างสังคมและสาธารณูปโภคต่าง ๆไว้ใช้ร่วมกัน ปัจจัยที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือทรัพยากรเงินทุนที่จะต้องนำมาใช้จ่ายในสิ่งต่าง ๆ […]

 • พลเมืองดีหมายถึง

  ความปกติสุขของการอยู่ร่วมที่จะช่วยให้เกิดการก่อเกิด โครงสร้างทางสังคมที่ร่มเย็นผาสุข ได้ดีที่สุดนั้น ปัจจัยพื้นฐานที่ต้องมีเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นั่นก็คือคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ […]

 • ผู้บริโภคหมายถึง

  การบริโภคนั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ่งบริโภครับการส่งต่อจากมนุษย์ โดยพฤติกรรมการบริโภคในแต่ละบุคคลนั้นจะมีข้อแตกต่างที่ไม่เหมือนกัน […]