ทั่วไป

 • การพัฒนาตนเอง หมายถึง

  การพัฒนาตนเอง หรือ Self-development นั้นสะท้อนมาจากความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่ดีมีคุณภาพมากขึ้น โดยมีการกำหนดแนวทางที่ต่างไปจากพฤติกรรมเดิม […]

 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นจำเป็นขนาดไหน และ จำเป็นอย่างไรที่เราต้องรู่จักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นเพราะมนุษย์คือแรงขับเคลื่อนการอยู่ร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จในจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ที่วางเอาไว้ […]

 • อินเทอร์เน็ต หมายถึงอะไร ?

  คุณยังจำได้ไหมว่าใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกไปกับการทำอะไร นานแค่ไหนแล้วนับตั้งแต่เราได้รู้จักกับอินเทอร์เน็ต เชื่อว่าหลายคนเกิดมาก็คงอยู่ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่คนทั่วไปรู้จัก และเข้าถึงทุกหนทุกแห่ง หรือบางคนอาจจะเกิดก่อนยุคที่อินเทอร์เน็ตจะเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเสียอีก […]

 • “สารสนเทศ” คืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร ?

  “สารสนเทศ” คำที่เราได้ยินกันบ่อยครั้งในยุคที่เทคโนโลยี มีอิทธิพลกับชีวิตเรามากที่สุดในปัจจุบัน โดยหากพูดถึงสารสนเทศเราก็คงต้องนึกถึง “เทคโนโลยี […]

 • บทย่อคัด คือ

  Abstract หรือบทย่อคัด ถือเป็นส่วนสำคัญสำหรับการเสริมองค์ประกอบของการจัดทำเนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีศักยภาพ […]

 • ซอฟต์แวร์ หมายถึงอะไร ?

  คอมพิวเตอร์ ถือเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เป็นมากกว่าเครื่องเพื่อการคำนวนตั้งแต่ในอดีต ซึ่งได้รับการพัฒนาจนบัดนี้ได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลอย่างยิ่งกับการใช้ชีวิตของมนุษย์เราในแต่ละวัน ทั้งการใช้งานเพื่อศึกษาหาความรู้บนอินเทอร์เน็ต ใช้เพื่อทำงานหาเลี้ยงชีพ

 • คำว่า ค่านิยม มีความหมายอย่างไร

  ความหมายของค่านิยม คือ มุมมองของแต่ละบุคคลที่มีต่อหลากหลายสิ่งไม่ว่า จะเป็นคนหรือวัตถุสิ่งของ รวมไปถึงสิ่งอื่น […]

 • ความพึงพอใจ หมายถึงอะไร ?

  มิตรสัมพันธ์ที่ดีคือการสร้างความพึงพอใจให้แก่ฝ่ายตรงข้าม การที่เรารู้จักสร้างความพึงพอใจดี ๆ ให้คนรอบข้างจะช่วยให้เรากลายเป็นที่ฝ่ายที่น่าคบหา และ […]

 • การอ่าน หมายถึง

  การถอดรหัสสัญลักษณ์ หรือ ตัวอักษร คือกระบวนการที่สามารถสื่อออกมาเป็นความหมายที่เข้าใจและสื่อสารกันได้ถูกเรียกว่า “การอ่าน” […]

 • หลักการเขียนหน้าปกรายงาน ที่ถูกต้อง และ ได้รับการยอมรับในระดับสากล

  มีสาระปลีกย่อยที่ต้องใช้การเรียนรู้พอสมควรต่อการนำเสนอ โดยส่วนใหญ่แล้วหลักการนำเสนอโดยทั่วไปมักจะให้ความสำคัญกับโครงสร้างเนื้อหาภายในมากกว่าส่วนอื่น ๆ ของการทำรายงาน แต่ความจริงแล้วทุกองค์ประกอบของรายงานล้วนเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญทั้งสิ้น