ธุรกิจ

 • บุคคล หมายถึงอะไร ?

  คำว่า บุคคล ตามการกล่าวถึงส่วนใหญ่ที่เราได้ยินนั้น หากคำนี้ถูกเข้าไปอยู่ในกระบวนการของกฏหมาย กรณีนี้ […]

 • บริษัท หมายถึงอะไร ?

  คำว่าบริษัทนั้นมักจะปรากฏให้เราเห็นได้ทุกที่ไม่ว่าจะทางสื่อโฆษณา ตราสินค้า หรือตึกอาคารส่วนใหญ่ก็มักจะมีคำว่าบริษัท แสดงให้เห็นพร้อมตราสัญลักษณ์อยู่โดยตลอด โดยคำว่า […]

 • กลยุทธ์การบริหาร หมายถึงอะไร

  ไม่ว่าจะกระทำเรื่องใดก็ตามผู้ที่มีกลยุทธ์หรือแบบแผนเตรียมไว้ก่อน มักจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบกว่าเสมอ โดยกลยุทธ์นั้นก็คือแผนการ เพื่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ และอาจเป็นนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน […]

 • PEST Analysis คืออะไร ?

  เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบันมีความเข้มข้นสูง การสรรหากลยุทธ์ทางธุรกิจอันหลากหลายเพื่อมาใช้สร้างความได้เปรียบ ให้แก่กิจการหรือองค์กร นับเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดวิธีหนึ่ง แต่ก่อนที่พวกเขาจะเลือกกลยุทธ์มาปรับใช้กับธุรกิจของตน […]

 • เศรษฐศาสตร์ มหภาค หมายถึงอะไร ?

  คำว่า เศรษฐศาสตร์ เชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นหูกับคำ ๆ นี้อยู่บ้าง […]

 • ยุทธศาสตร์ คืออะไร ?

  การเดินทางย่อมไม่ถึงจุดหมาย หากไม่ได้มีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนที่จะเดินไป ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามทุกครั้งก่อนการเริ่มต้น ควรมีการกำหนดจุดหมายและรูปแบบการทำงานคร่าว ๆไปจนถึงการกำหนดในแบบเคร่งครัด […]

 • ประสิทธิภาพ หมายถึงอะไร?

  คำว่า ประสิทธิภาพ เรามักจะได้ยินกันบ่อย ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงาน […]

 • การบริหารธุรกิจ คืออะไร

  เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอยากจะประกอบกิจการต่าง ๆ แล้วกังวลถึงความอยู่รอด เพราะไม่มั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาพื้นฐาน […]

 • แฟรนไชส์ หมายถึงอะไร ?

  แน่นอนว่าการเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงที่ใครหลายคนต่างก็กังวล โดยสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจหรือมีแบบแผนที่แน่นอน สำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจในแบบฉบับของตนเอง แต่มีเงินพร้อมสำหรับการลงทุนแล้ว […]

 • บริหารธุรกิจ คืออะไร ?

  งานบริหารเป็นหน้าที่ของผู้นำซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดการ และลงมือกระทำส่วนต่าง ๆ ด้วยตนเอง แต่มีหน้าที่ในการควบคุมและสั่งการบุคลากร […]

 • การบริหารงานบุคคล คืออะไร ?

  ทักษะการบริหาร คือปัจจัยสำคัญที่นักธุรกิจจำเป็นต้องมีติดตัวไว้ เพื่อการจัดอำนวยความสะดวกให้กิจการสามารถเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น และมองเห็นถึงอนาคต โดยสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าผู้นำนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอ […]

 • ธุรกิจขนาดย่อม คืออะไร ?

  ธุรกิจขนาดย่อม คือการประกอบกิจการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การดำเนินงานที่มีทุนหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่จำกัด […]