ธุรกิจ

 • เศรษฐศาสตร์ มหภาค หมายถึงอะไร ?

  คำว่า เศรษฐศาสตร์ เชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นหูกับคำ ๆ นี้อยู่บ้าง […]

 • ยุทธศาสตร์ คืออะไร ?

  การเดินทางย่อมไม่ถึงจุดหมาย หากไม่ได้มีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนที่จะเดินไป ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามทุกครั้งก่อนการเริ่มต้น ควรมีการกำหนดจุดหมายและรูปแบบการทำงานคร่าว ๆไปจนถึงการกำหนดในแบบเคร่งครัด […]

 • ประสิทธิภาพ หมายถึงอะไร?

  คำว่า ประสิทธิภาพ เรามักจะได้ยินกันบ่อย ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงาน […]

 • การบริหารธุรกิจ คืออะไร

  เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอยากจะประกอบกิจการต่าง ๆ แล้วกังวลถึงความอยู่รอด เพราะไม่มั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาพื้นฐาน […]

 • แฟรนไชส์ หมายถึงอะไร ?

  แน่นอนว่าการเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงที่ใครหลายคนต่างก็กังวล โดยสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจหรือมีแบบแผนที่แน่นอน สำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจในแบบฉบับของตนเอง แต่มีเงินพร้อมสำหรับการลงทุนแล้ว […]

 • บริหารธุรกิจ คืออะไร ?

  งานบริหารเป็นหน้าที่ของผู้นำซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดการ และลงมือกระทำส่วนต่าง ๆ ด้วยตนเอง แต่มีหน้าที่ในการควบคุมและสั่งการบุคลากร […]

 • การบริหารงานบุคคล คืออะไร ?

  ทักษะการบริหาร คือปัจจัยสำคัญที่นักธุรกิจจำเป็นต้องมีติดตัวไว้ เพื่อการจัดอำนวยความสะดวกให้กิจการสามารถเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น และมองเห็นถึงอนาคต โดยสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าผู้นำนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอ […]

 • ธุรกิจขนาดย่อม คืออะไร ?

  ธุรกิจขนาดย่อม คือการประกอบกิจการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การดำเนินงานที่มีทุนหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่จำกัด […]

 • ความหมายของคำว่าธุรกิจ

  ความหมายของคำว่าธุรกิจนั้น จะหมายถึงหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งได้มีการทำกิจกรรมหรือร่วมกันทำกิจกรรม  อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การจัดจำหน่าย […]

 • การจดทะเบียนเพื่อทำธุรกิจมีแบบไหนบ้าง

  พราะกฎหมายมีไว้ปกครองดูแล และจัดระเบียบประชาชนให้อยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องเหมาะสม และไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน การทำกิจกรรมกิจวัตรประจําวันต่าง ๆ […]

 • อาชีพ หมายถึงอะไร ?

  ปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาว นั้นก็คือการทำมาหากินภายใต้สายงานความถนัด หรือที่เรียกว่า อาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มาซึ่ง […]

 • องค์กรหมายถึง

  การดำเนินกิจการใด ๆ หรือภารกิจใด ๆ นั้น […]