การจดทะเบียนเพื่อทำธุรกิจมีแบบไหนบ้าง

เพราะกฎหมายมีไว้ปกครองดูแล และจัดระเบียบประชาชนให้อยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องเหมาะสม และไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน การทำกิจกรรมกิจวัตรประจําวันต่าง ๆ จึงต้องเป็นไปตามระบอบกฎหมายรวมถึงการประกอบอาชีพ เช่นการเปิดกิจการการค้า ที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการดำเนินงาน รัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีการแทรกแซง โดยการบังคับให้ผู้ประกอบการนั้นต้องจดทะเบียนการค้า เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า กิจการนั้น ๆ ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ซึ่งประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐสามารถตรวจสอบได้ โดยถือเป็นข้อดีสำหรับผู้ประกอบการด้วยเนื่องจากจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้ ซึ่งจะส่งผลดีทั้งชื่อเสียงและการค้าให้กับเจ้าของกิจการอีกด้วย

ท่ามกลางกิจการการค้าที่เพิ่มและขยายตัวมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ความเสี่ยงต่อการโดนทุจริตของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น โดยจะสามารถสังเกตได้จากคดีความที่เกิดขึ้นทั้งในสื่อโทรทัศน์หรือบนโซเชียลที่เผยแพร่กัน เพราะฉะนั้นทะเบียนการค้าจึงเป็นหลักฐานสำคัญ ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า และความเป็นมาตรฐานให้แก่กิจการของคุณ แต่ด้วยความที่ทะเบียนการค้านั้นมีหลายประเภท โดยแต่ละประเภทนั้นก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไป แนะนำว่าให้จดทะเบียนการค้าที่ตรงกับวัตถุประสงค์และความเหมาะสมกับกิจการคุณมากที่สุด จะเป็นผลดีในระยะยาว

จดทะเบียนพาณิชย์

ถือเป็นสิ่งที่ผู้ค้าส่วนใหญ่มักจะพูดถึงกัน เนื่องจากเป็นรูปแบบกิจการที่มีขนาดเล็กและใครก็สามารถเข้าถึงได้ไม่ยาก โดยถ้ากิจการของคุณเป็นแบบซื้อขายหรือซื้อมาขายไป ซึ่งมีสินค้าวางขาย ก็ควรจะจดทะเบียนแบบพาณิชย์ไว้ เพราะจะสะดวกต่อการตรวจสอบบัญชีรายปีมากกว่า รวมถึงยังไม่ต้องส่งงบการเงิน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่อปีในหลักหมื่นเลยทีเดียว ขณะเดียวกันหากรายได้รวมต่อปีของกิจการคุณมีไม่ถึง 1,800,000 บาท ก็จะไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น จะมีการเรียกเก็บค่าจดทะเบียนในราคาที่ถูก แต่จะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นในกิจการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และต้องมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งด้วย ด้วยการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น จะต้องคอยส่งรายงานและงบการเงินให้กับฝ่ายบัญชี

แต่ถ้าหากทุนจดทะเบียนมีไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์ในจำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้รวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาท กรณีนี้ส่งแค่งบการเงินให้กับฝ่ายบัญชีก็พอ ขณะที่คุณมีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ก็ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ค่าใช้จ่ายรายปีจะถูกลดลงไปด้วย

จดทะเบียนบริษัทจํากัด

มีค่าเรียกเก็บในการจดทะเบียนที่สูง ต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่จำนวน 3 คนขึ้นไป ต้องส่งงบการเงินและรายงานผู้ตรวจสอบบัญชีทุกครั้ง เมื่อถึงกำหนด แต่ข้อดีของทะเบียนบริษัทจํากัดที่ได้มาก็คือมาตรฐานและความน่าเชื่อถือที่สูงกว่าแบบอื่น ๆ นั่นเอง