ธุรกิจ

 • การสื่อสารข้อมูล

  ปัจจุบันในขณะที่โลกของเรามีความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ล้ำสมัย แต่ทว่านับตั้งแต่อดีตจวบจนถึงอนาคต ไม่ว่าแขนงวิชาสาขาใด ๆ ก็ตาม […]

 • การสื่อสาร หมายถึง

  มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่มีการสื่อสารที่ซับซ้อน หลากหลาย เข้าใจกันได้รวดเร็ว มากที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก เนื่องจากมนุษย์เป็นสังคมและมีสติปัญญาล้ำเลิศกว่า […]

 • การจัดการเชิงกลยุทธ์

  เพราะการทำธุรกิจที่ไร้แบบแผนนั้นไม่อาจก้าวหน้าไปสู่ความประสบความสำเร็จได้ โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางตลาดสูง ที่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา กลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่คุณต้องมีหากต้องการที่จะพาธุรกิจให้อยู่รอด และเจริญก้าวหน้า

 • นิยามของความคิดสร้างสรรค์ คืออะไร

  ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ทั่วโลกต่างรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะนี้ติดตัวไว้ เพราะจะทำให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความสามารถที่โดดเด่นและนำไปใช้สร้างความเติบโตได้ในอนาคต เพราะหากขาดสิ่งนี้ไปอาจส่งผลกระทบให้อนาคตเด็กกลายเป็นคนที่

 • การบริหารแบบมีส่วนร่วม แนวทางสำคัญสำหรับธุรกิจออนไลน์

  ปัจจุบันเมื่อเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนา ก่อให้เกิดโครงสร้างการทำงานที่คล่องตัวด้วยเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัยและนำมาซึ่งการประสานงานที่เชื่อมโยงกันได้ง่ายดายขึ้น ดังนั้นบทบาทของการทำงานร่วมกันให้บรรลุสู่เป้าหมายต่าง ๆ กลายเป็นกุญแจสำคัญ […]