ทำความรู้จักกับประกันออมทรัพย์

ปกติแล้วหากได้ยินคำว่า ประกัน ผู้คนมักจะคำนึงถึงเรื่องการทำประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ และอื่น ๆ แต่ทว่า ความมั่นคงทางการเงินก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยเช่นกัน
“Endowmen” หรือประกันแบบออมทรัพย์ คืออีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินให้กับคุณได้ ประกันออมทรัพย์ เป็นกรมธรรม์ที่ผู้ทำประกันจะได้รับเงินอีกช่องทางนอกเหนือจากข้อกำหนดทั่วไปที่ระบุถึงการเสียชีวิต

ซึ่งประกันชนิดนี้จะมีข้อกำหนดทางด้านระยะเวลา เช่น การกำหนดว่าหากผู้ทำประกันมีอายุกรรมธรรม์ถึงระยะเวลาเท่าใด ผู้ทำประกันนั้นก็จะได้รับ เงินที่สะสมไว้พร้อมดอกเบี้ย หรือได้รับเงินจำนวนหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งประกันชนิดนี้จะมีอายุจำกัดซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ตกลงต่อกัน

เงื่อนไขและรายละเอียดของการทำประกันแบบออมทรัพย์มีดังต่อไปนี้

  1. ผู้ทำประกันจะต้องมีการให้ข้อมูลตามที่บริษัทประกันได้ถามไว้ในแบบสอบถาม ตามความเป็นจริงทุกประการ อาทิเช่น ประวัติโรคประจำตัว อายุ และสุขภาพ รวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการตอบคำถามสุขภาพถือเป็นสิ่งเน้นย้ำที่ต้องตอบตามความเป็นจริง
  2. อายุของผู้ที่ขอเอาประกันภัย ถือเป็นอีกเรื่องที่ทางบริษัทประกันถือเป็นข้อพิจารณาเช่นกัน โดยทั่วไปจะกำหนดให้ทำได้ตั้งแต่ 20-60 ปี
  3. อดออมระยะสั้นแต่ได้รับการคุ้มครองระยะยาว ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัย 7 ปี เท่านั้น แต่ท่านจะได้รับความคุ้มครองสูงถึง 17 ปี นอกจากนี้ยังแบ่งชำระเบี้ยประกันได้สะดวกขึ้น นอกจากจะชำระแบบรายปีได้แล้ว ยังสามารถแบ่งจ่ายได้ทั้งแบบรายเดือน หรือ ราย 3 เดือน หรือ ราย 6 เดือน ก็สามารถทำได้
  4. ข้อควรระวัง หากผู้ทำประกัน มีการให้ข้อมูลเท็จ หรือปกปิดข้อมูลสำคัญใด ๆ ทางบริษัทประกันสามารถบอก ล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปี โดยจะนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาประกันภัย หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งหลังสุด หรือนับจากวันกลับคืนสู่สถานะเดิม นอกจากนี้ทางบริษัทประกันยังยกเว้นความคุ้มครอง หากผู้ทำประกันมีเหตุกรณีของการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้ผลรับประโยชน์ฆาตกรรมให้ถึงแก่ชีวิต
    ผลประโยชน์ที่ผู้ทำประกันจะสามารถได้รับจากบริษัทประกัน

1. ประหยัดภาษีมากขึ้น เพราะสามารถนำเอกสารการทำประกันไปแจ้งลดหย่อนภาษีกับสรรพากรได้ ในอัตราสูงสุดถึงปีละ 100,000 บาท

2.สั่งสมความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มอัตราขยับมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยยอดการสะสมสูงสุดจะได้มากถึง 200 % ในระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 7-17

3. มีโอกาสได้รับเงินอีกช่องทาง จากการปันผลรายปี ซึ่งเป็นเงินตอบแทนจากยอดการลงทุนที่บริษัทได้รับประโยชน์จากการลงทุนต่าง ๆ และตามข้อกำหนดการจัดสรรให้ผู้ทำประกัน

4.เงื่อนไขในกรณีของการรับเงินปันผลทางบริษัทอาจมีการพิจารณาจ่ายเงินแบบปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัยหากมีการอนุมัติ ซึ่งกระบวนการปันผลนั้น ผู้ทำประกันจะมีโอกาสได้รับตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 เป็นต้นไป ทั้งนี้ยอดของเงินปันผลรายปี จะขึ้นอยู่กับแบบประกันภัย แต่ละแบบที่แตกต่างกันไปของแต่ละผู้ทำประกันภัย

5.นอกจากผู้ทำประกันจะมีโอกาสได้รับเงินปันผลรายปีแล้ว ยังมีโอกาสได้รับในรูปของการปันผลสู่เงินออมรายปีอีกด้วย

อย่างไรก็ตามรายละเอียดอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน ซึ่งก่อนทำประกันผู้ทำประกันจะต้องมีการศึกษาข้อสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใด ๆ ตามมาในภายหลัง