เทคโนโลยี

  • ระบบ หมายถึงอะไร?

    ระบบ คำที่มักถูกนำไปใช้ขยายความหมายประกอบกับคำต่าง ๆ เช่น ระบบการทำงาน […]

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงอะไร ?

    เทคโนโลยี นับวันดูจะยิ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนเรามากขึ้น โดยเฉพาะการรับข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ที่ในชีวิตประจำวันกันอยู่เป็นประจำนั้นเรียกได้ว่าแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย […]

  • เทคโนโลยี หมายถึง

    บทบาทของเทคโนโลยีสำหรับโลกยุคใหม่นับว่า เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอันขาดไม่ได้ไปแล้ว ตราบใดที่แทบทุกสิ่งรอบตัวต่างล้วนที่จะต้อง มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาของเทคโนโลยีแทบทั้งสิ้น และจึงทำให้เป็นเรื่องที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจความเจริญ […]