เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงอะไร ?

เทคโนโลยีหมายถึง

เทคโนโลยี นับวันดูจะยิ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนเรามากขึ้น โดยเฉพาะการรับข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ที่ในชีวิตประจำวันกันอยู่เป็นประจำนั้นเรียกได้ว่าแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เพราะปัจจุบันถือว่ามีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก รวมถึงการใช้งานในที่ทำงาน ซึ่งหากขาดมันไปเพียงไม่กี่วัน ก็อาจจะตกข่าวสารสาระสำคัญได้อาทิ เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม การศึกษา การตกข่าวเพียงไม่นานในยุคนี้ก็อาจจะทำให้คุณตามใครไม่ทันได้หากขาดสิ่งเหล่านี้ไป กลับกันโดยหากคนเลือกรับข้อมูลจากสื่อที่เป็นสารสารสนเทศอันมีประโยชน์สาระ ก็จะช่วยให้คุณสามารถยกระดับการใช้ชีวิต สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ไม่รู้จบ

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอโดยเฉพาะการใช้งานในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทั้ง การจัดเก็บข้อมูล การปล่อยข้อมูลข่าวสาร การรับข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การสื่อสาร โดยมีผลให้ ข้อมูลสาระสนเทศ หรือ อุตสาหกรรมทางข้อมูลสารสนเทศ มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่สูงขึ้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญอย่างไร

  • สามารถเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ให้มีความสะดวกและขยายขอบเขตทางการทำงาน ให้สามารถทำงานได้ทุกสถานที่ทุกเวลา
  • ยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สะดวกรวดเร็ว แม่นยำถูกต้องตรงตามข้อมูล และสามารถตรวจสอบได้ และยังเพิ่มโอกาสที่จะได้ข้อเท็จจริงที่ไม่คลาดเคลื่อน
  • มีอิทธิพลให้ สังคมอุตสาหกรรมมาเปลี่ยนมาเป็นสังคมสารสนเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า และมีคุณภาพกว่าได้
  • เข้ามามีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ทั้ง สังคม ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง อุตสาหกรรม การแพทย์ การศึกษา ช่วยอำนวยแก่การค้นคว้าและวิจัยเรื่องต่าง ๆ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยเหล่านี้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้
  • สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตประจำวันของมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการคมนาคม การศึกษาหาข้อมูล การบันทึกและส่งถ่ายรูปภาพเป็นต้น

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในโลกของเราจะเข้าสู่ยุคสารสนเทศแล้ว แต่เทคโนโลยีนี้ยังสามารถพัฒนาก้าวหน้าไปได้อีกมาก ซึ่งขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีนี้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานมากเท่าใดนัก ซึ่งอาจจะทำให้ได้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโลยีสารสนเทศได้อีกหลายขั้น และสามารถที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนไปได้อย่างที่เกิดความชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียว ทั้งนี้เทคโนโลยี สารสนเทศ ยังอาจจะต้องได้รับการควบคุมเพราะอาจมีทั้งผลข้างเคียงในทางลบและทางบวก ซึ่งอาจถูกใช้ไปในเรื่องที่ไม่เหมาะสม และจำเป็นที่จะต้องได้รับการควบคุมกำกับดูแลอยู่เสมอเคียงข้างไปกับเทคโนโลยีนี้