เศรษฐกิจ

 • สินค้าหมายถึงอะไร

  สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือสำหรับสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต เพราะสินค้าเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนกับเงินตรา หรือของมีค่าต่าง […]

 • เศรษฐศาสตร์ มหภาค หมายถึงอะไร ?

  คำว่า เศรษฐศาสตร์ เชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นหูกับคำ ๆ นี้อยู่บ้าง […]

 • สถิติ คืออะไร หมายถึงอะไร ?

  สถิติ เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะการใช้ชีวิตในสังคมนั้นจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอตามกาลเวลา เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถของตนเองให้สูง ก่อนนำมาใช้ในการยกระดับชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • เศรษฐศาสตร์จุลภาค คืออะไร หมายถึงอะไร ?

  เศรษฐศาสตร์จุลภาค คือ การศึกษาถึงกลไกลจัดการสรรทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในหน่วยเศรษฐกิจของสังคมมนุษย์ […]

 • การขอลดหย่อนภาษีในพื้นที่ประสบอุทกภัย

  ภัยพิบัติทางธรรมชาติถือเป็นภัยที่รับมือได้ยากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นไฟป่า แผ่นดินไหว พายุ หรือ […]