กลยุทธ์การตลาด แบบ 8P คือ เคล็ดลับสู่ความก้าวหน้าของธุรกิจ

ในโลกการค้าที่มีการแข่งขันเข้มข้นสูงในปัจจุบัน การที่ธุรกิจใดนั้นจะสร้างผลประกอบการที่ดีให้เกิดขึ้นได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการออกแบบวางแผน กลยุทธ์สำหรับการผลักดันในด้านการตลาดและ ” 8p ” นั้นก็คืออีกหลักวิธีหนึ่งสำหรับกลยุทธ์ในการทำตลาด โดยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากนำมาปรับใช้ส่งเสริมประสิทธิภาพให้กับโลกของการค้าออนไลน์ โดยสามารถสอดคล้องกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าในปัจจุบันที่มีการพัฒนารูปแบบของสารสนเทศ และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแวดล้อมชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่

ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การตลาดได้หลายแง่มุม อาทิเช่น กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ หรือ Product Strategy โดยจะหมายถึงการสนับสนุนด้านการขายผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของขั้นตอนการผลิต ไปจนถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เกิดความสะดุดตาน่าซื้อสำหรับผู้ซื้อและสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ โดยหลัก ๆ แล้วจะประกอบไปด้วยดังนี้

กลยุทธ์ด้านการจำหน่าย หรือ Place Strategy

การจำหน่ายในปัจจุบันนั้นจะแบ่งออกเป็นสองรูปแบบ ประกอบไปด้วยการจำหน่ายผ่านหน้าร้านหรือขายตรงถึงมือผู้ซื้อ และการขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้การโอนเงินและจัดส่งสินค้าเข้ามาข้องเกี่ยว นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของการขายโดยพึ่งพาระบบตัวแทนจำหน่าย เช่นการให้ ร้านค้าออนไลน์นำรูปภาพไปเผยแพร่การขายและเมื่อขายได้ก็แบ่งปันกำไรสินค้าแก่กัน

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด หรือ Promotion Strategy

ในส่วนนี้จะเกี่ยวกับการจัดโปรโมชั่น อาศัยการ ลดราคา หรือ แลกคูปอง แจกสินค้าหรือ แถมสินค้าเป็นต้น ซึ่งจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบไปด้วย

  • การจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้ามากขึ้น โดยเจ้าของสินค้านำเสนอโดยตรงต่อผู้ซื้อเอง
  • การนำเสนอเน้นไปที่บรรดาตัวแทนที่ขายสินค้าให้ เช่นรางวัลในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากยอดขาย

กลยุทธ์ด้านการใช้พนักงานขาย หรือ Personal Strategy

ความโดดเด่นของการค้าขายที่มีพนักงานอยู่ในโครงสร้างธุรกิจนั้น มีโอกาสสร้างมิตรภาพแก่ลูกค้าเกิดความผูกพัณธ์นำมาซึ่งโอกาสทางการขายอย่างต่อเนื่องและยืนยาวขึ้น นอกจากนี้ยังว่าด้วยเรื่องของการจัดการทั่วไป การวางแผนการบริการ และการเซอร์วิสหลังการขาย

กลยุทธ์ด้านการให้ข่าวสาร หรือ Public Strategy

หมายถึงด้าน การเผยแพร่ข่าวการขายข่าวการตลาด การจัดทำคอนเทนท์สื่อการขายและการใช้ช่องทางต่าง ๆ ในการเผยแพร่อาทิเช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

กลยุทธ์ด้านการใช้พลัง หรือ Power Strategy

จะเน้นไปในเรื่องการสร้างเครือข่าย การรวมกลุ่มการจัดสรรแบ่งประโยชน์โดยมีระบบกลไกล ต่าง ๆ ที่จะดันให้ผู้ขายในทีมขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีรายได้จากระบบการสมัครสมาชิกการสมัครตัวแทน เหล่านี้เป็นต้น