บัญชีรายรับรายจ่ายมีความสําคัญอย่างไร

รูปแบบของการทำธุรกิจนั้น มีการไหลเวียนของตัวเลขทางการเงินอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่าย หรือเรื่องพิเศษอื่น ๆ รวมถึงเรื่องยิบย่อย จึงจำเป็นต้องมีการจดบันทึกไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถคำนวณตัวเลขที่ถูกต้องย้อนหลังได้ โดยบัญชีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการค้าที่ไม่ว่าการประกอบธุรกิจพาณิชย์ขนาดเล็ก หรือบริษัทขนาดใหญ่ ต่างก็ต้องให้ความสำคัญแทบทั้งสิ้น

ความสำคัญของบัญชี

อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นว่าตลอดการทำธุรกิจ ในทุก ๆ วันย่อมเกี่ยวกับการเงินอยู่ตลอด ไม่ว่าจะรายได้ หรือรายจ่าย ล้วนมีผลต่อการพัฒนาและเป็นอนาคตต่อการประกอบธุรกิจทั้งสิ้น โดยเฉพาะทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มีไว้ใช้จ่าย เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนและมักจะถูกนำไปใช้เป็นประจำ ตามงบประมาณรายจ่ายภายในบริษัท ซึ่งหากมีการทำบัญชีไว้เราจะสามารถตรวจสอบได้ว่าได้มีการนำเงินกองกลางไปใช้จ่ายในด้านใดบ้าง รวมถึงจำนวนเงินที่ถูกถอนไปนั้นมีจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละครั้ง รวมถึงเรายังสามารถประเมินหรือตรวจสอบหาเหตุสืบหายอดเงินที่ขาดหายไปได้อีกด้วย ว่ามีการใช้จ่ายส่วนใดบ้างที่ถูกดึงนำไปใช้อย่างผิดปกติ

ประโยชน์ของการทำบัญชี

1.การประเมินสภาพของกิจการในแต่ละเดือน

เมื่อมีข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ บันทึกไว้ในบัญชี เราจะสามารถนำมาประเมินได้อย่างชัดเจนเลยว่าเดือนนี้กิจการของตนได้กำไรหรือขาดทุน ซึ่งมันจะนำมาไปสู่การค้นหาจุดบกพร่องภายในบริษัทที่ทำให้บริษัทเกิดการขาดทุน กลับกันก็จะสามารถค้นพบได้ว่าในเดือนนี้เพราะเหตุใดจึงได้กำไร โดยข้อมูลทั้งหมดหากสะสมไปเรื่อย ๆ เราจะสามารถนำข้อมูลกิจการในแต่ละปี มาวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกิจการได้นั่นเอง

2.พบสิ่งที่ไม่จำเป็นและตัดทอนมันออกไปได้

การทำบัญชีนั้นไม่ใช่เพียงแค่การบันทึกข้อมูลทางตัวเลขเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ทำในเดือนนั้นด้วย เช่นการเพิ่มสินค้า การเพิ่มกำลังการผลิต หรือการเพิ่มรายละเอียดและพัฒนาสินค้า ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้หากนำมาเปรียบเทียบระหว่างเงินเข้าและเงินออก คุณก็จะพบรายละเอียด ของสิ่งที่สำคัญต่อกิจการและสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อกิจการ และสามารถตัดหรือลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกได้อย่างแม่นยำถูกต้อง

3.พัฒนาไปสู่ความมีระเบียบวินัย

บุคคลที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นนอกจากความฉลาดแล้ว ความสามารถด้านอื่น ๆ ก็ต้องมีประสิทธิภาพด้วย โดยเฉพาะความมีระเบียบวินัย ที่ถือหนึ่งในจุดสำคัญในการสร้างเสาหลักความมั่นคงต่อกิจการ หากทำอย่างสม่ำเสมอมันจะค่อย ๆ ขัดเกลาให้คุณกลายเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมีภาวะความเป็นผู้นำมากขึ้น ทั้งความละเอียดรอบคอบ ความใส่ใจ และความขยันไม่เกียจคร้าน ซึ่งยังส่งผลต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันด้านอื่น ๆ อีกด้วย