หลักการเขียนหน้าปกรายงาน ที่ถูกต้อง และ ได้รับการยอมรับในระดับสากล

การทำรายงานหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเนื้อหาข้อมูลของเราได้อย่างชัดเจนนั้น มีสาระปลีกย่อยที่ต้องใช้การเรียนรู้พอสมควรต่อการนำเสนอ โดยส่วนใหญ่แล้วหลักการนำเสนอโดยทั่วไปมักจะให้ความสำคัญกับโครงสร้างเนื้อหาภายในมากกว่าส่วนอื่น ๆ ของการทำรายงาน แต่ความจริงแล้วทุกองค์ประกอบของรายงานล้วนเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญทั้งสิ้น เริ่มจากหน้าปกรายงานที่ควรมีการจัดการเขียนนำเสนออย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้อ่าน บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพของผู้จัดทำรายงาน องค์ประกอบ ของปกรายงานจะประกอบไปด้วย หน้าปกด้านนอก, ปกรอง และ ปกด้านใน รวมกันเป็น 3 ส่วน โดยปกเหล่านี้จะต้องมีการจัดทำตามลำดับที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้หนังสือรายงานออกมามีคุณภาพ   ปกหน้า คือ ปกที่ใช้เป็นหน้านำเสนอขั้นต้น…