รอบรู้กฏหมาย ว่าด้วยเรื่องคดีความเช่าซื้อรถยนต์

รถยนต์ เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยเฉพาะในการใช้ยานพาหนะ เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ห่างไกลซึ่งจะประหยัดเวลามากขึ้น และยิ่งจำนวนประชากรที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน การจำหน่ายรถยนต์ยิ่งมีมากและหลายรูปแบบ รวมไปถึงบริการเช่ารถที่เข้ามาเป็นทางเลือก ให้กับผู้ที่อยากเดินทางจากต่างสถานที่ได้เช่ารถไปใช้

กฏหมายควรรู้ก่อนการจำนอง

ในช่องทางที่สะดวกต่อการกู้ยืมในจำนวนมาก หนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนั่นก็คือ การจำนอง ซึ่งการจำนองนั้นหมายถึงกรณีที่ผู้กู้ยืมได้นำทรัพย์สินประเภทอสังหาที่ดินของตน ตราไว้แก่ผู้รับจำนองโดยมีจุดประสงค์ไว้เพื่อเป็นการรับประกันการชำระหนี้ และเป็นรูปแบบที่ไม่มีการส่งมอบทรัพย์สินไว้กับผู้รับจำนอง

การดำเนินการทางกฏหมายในเรื่องของค่าส่วนกลาง หมู่บ้านจัดสรร

ในทุกโครงการหมู่บ้านจัดสรร จะบริหารจัดการผ่านนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อันผ่านการแต่งตั้งจากบรรดาลูกบ้าน ผู้อยู่อาศัยร่วมมีมติออกเสียงจำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งโครงการ จากนั้นได้นำเรื่องไปดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และนิติบุคคลก็จะมีบทบาท สำหรับการรับโอนทรัพย์สินส่วนกลาง รวมไปถึงทรัพย์สินในด้านสาธารณูปโภคจากผู้จัดสรร

ค่าส่วนกลาง นิิติบุคคลอาคารชุด คืออะไร

คำว่า ค่าส่วนกลาง หรือ การจ่ายทรัพย์ส่วนกลาง คำเหล่านี้ถือเป็นสิ่งคุ้นเคยของบรรดาผู้อยู่อาศัยอันมีเงื่อนไขสัญญาที่มักมีปรากฏอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ร่วมกัน เช่น อาคารชุด คอนโด หรือหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกันต้องมีการจ่ายเงินในส่วนนี้เพื่อนำไปใช้ทำนุบำรุงหรือพัฒนา

คนสาบสูญคืออะไร?

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนทางด้านความคิด รวมถึงมีความอิสระอยู่ในตัวเอง ถึงแม้ว่าอาจจะมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง ก็อาจมีเหตุผลให้ออกเดินทางจากภูมิลำเนา ไปยังสถานที่ห่างไกล เช่นการไปทำงานต่างจังหวัด หรือทำงานในต่างประเทศ แต่ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบัน แม้จะอยู่ห่างไกลกันก็ยังสามารถติดต่อสื่อสารหากันได้

การขับไล่ลูกหนี้ ซึ่งยังอยู่อาศัยในทรัพย์ขายทอดตลาด

ปัญหาเรื่องการไม่ชำระหนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้กู้ยืมไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ หรือไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่ผู้กู้ยืมมีการหนีหาย ในกรณีดังกล่าวเหล่านี้ก็มักสร้างข้อสงสัยให้กับบรรดาเจ้าหนี้โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นจะต้องมีการขับไล่ลูกหนี้ หรือจะต้องมีการนำทรัพย์สินของลูกหนี้มาขายทอดตลาด

ขอรับชำระหนี้จำนองตามคำพิพากษา

สำหรับกรณีเรื่องของการชำระหนี้จำนอง หลายครั้งที่เรามักพบปัญหาหลังจากการต่อสู้ในชั้นศาลเกี่ยวกับคดี ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ในทรัพย์ติดจำนอง โดยถัดจากคำตัดสินสิ้นสุด หลังจากที่โจทก์ได้ยื่นฟ้อง และศาลมีคำพิพากษาให้ชนะคดี โจทก์ได้รับดำเนินการบังคับคดีเพื่อใช้สิทธิยึดอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้เป็นการชดใช้ ซึ่งวิธีนี้อาจติดปัญหาในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์นั้นติดจำนองอยู่

การขอตั้งและถอน ของผู้ชำระบัญชี

บัญชีคืนหนังสือข้อมูลสรุปการใช้เงินของบุคคลหรือบริษัท นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในการจัดการด้านการเงินเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้ทําบัญชีสามารถรับรู้ถึงที่มาของรายรับรายจ่าย สามารถ นำไปเก็บสถิติและปรับปรุงการใช้จ่ายเพิ่ม โดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการขนาดใหญ่ถือว่าเป็นเรื่องหลักในการใช้เพื่อบริหารธุรกิจของตนให้อยู่รอด และสร้างกำไรให้แก่กิจการได้เติบโต

ข้อกฏหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินค้ำประกัน

การกู้ยืมเงินและการค้ำประกันตามเนื้อหาทางกฎหมายจะระบุไว้ว่า การกู้ยืมเงินหมายถึงสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง ซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า “ผู้กู้” ได้ขอยืมเงินจำนวนหนึ่งจากบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้ให้กู้” ซึ่งจะต้องมีการใช้เงินคืนตามกำหนดเวลาที่ตกลงรวมถึงปฏิบัติตามข้อตกลงในเรื่องของดอกเบี้ย ในปริมาณที่ชอบธรรมตามกฎหมายให้แก่ ผู้ให้กู้

การขอศาลพิจารณาคดีใหม่

มนุษย์เรามีสิทธิในการขอแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ได้โดยชอบ ตราบใดที่สิ่งนั้นมีความไม่เป็นธรรม แม้กระทั่งในตอนที่เราแพ้คดีในชั้นศาล เราก็ยังสามารถที่จะขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่อีกครั้งได้ หลังจากสิ้นสุดการตัดสินคดีในครั้งแรกไปแล้ว เพื่อให้เราแก้ไขจุดบกพร่องในสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้องหรือมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ศาลพิจารณาคำตัดสินในคดีเป็นคำตัดสินใหม่ได้ หากมีมูลเหตุมากพอ