ธุรกิจ

  • ธุรกิจขนาดย่อม คืออะไร ?

    ธุรกิจขนาดย่อม คือการประกอบกิจการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การดำเนินงานที่มีทุนหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่จำกัด […]

  • ความหมายของคำว่าธุรกิจ

    ความหมายของคำว่าธุรกิจนั้น จะหมายถึงหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งได้มีการทำกิจกรรมหรือร่วมกันทำกิจกรรม  อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การจัดจำหน่าย […]

  • การจดทะเบียนเพื่อทำธุรกิจมีแบบไหนบ้าง

    พราะกฎหมายมีไว้ปกครองดูแล และจัดระเบียบประชาชนให้อยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องเหมาะสม และไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน การทำกิจกรรมกิจวัตรประจําวันต่าง ๆ […]

ทั่วไป

การตลาดออนไลน์