ธุรกิจ

  • บุคคล หมายถึงอะไร ?

    คำว่า บุคคล ตามการกล่าวถึงส่วนใหญ่ที่เราได้ยินนั้น หากคำนี้ถูกเข้าไปอยู่ในกระบวนการของกฏหมาย กรณีนี้ […]

  • บริษัท หมายถึงอะไร ?

    คำว่าบริษัทนั้นมักจะปรากฏให้เราเห็นได้ทุกที่ไม่ว่าจะทางสื่อโฆษณา ตราสินค้า หรือตึกอาคารส่วนใหญ่ก็มักจะมีคำว่าบริษัท แสดงให้เห็นพร้อมตราสัญลักษณ์อยู่โดยตลอด โดยคำว่า […]

  • กลยุทธ์การบริหาร หมายถึงอะไร

    ไม่ว่าจะกระทำเรื่องใดก็ตามผู้ที่มีกลยุทธ์หรือแบบแผนเตรียมไว้ก่อน มักจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบกว่าเสมอ โดยกลยุทธ์นั้นก็คือแผนการ เพื่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ และอาจเป็นนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน […]

ทั่วไป

การตลาดออนไลน์