ธุรกิจ

  • การบริหารงานบุคคล คืออะไร ?

    ทักษะการบริหาร คือปัจจัยสำคัญที่นักธุรกิจจำเป็นต้องมีติดตัวไว้ เพื่อการจัดอำนวยความสะดวกให้กิจการสามารถเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น และมองเห็นถึงอนาคต โดยสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าผู้นำนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอ […]

  • ธุรกิจขนาดย่อม คืออะไร ?

    ธุรกิจขนาดย่อม คือการประกอบกิจการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การดำเนินงานที่มีทุนหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่จำกัด […]

  • ความหมายของคำว่าธุรกิจ

    ความหมายของคำว่าธุรกิจนั้น จะหมายถึงหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งได้มีการทำกิจกรรมหรือร่วมกันทำกิจกรรม  อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การจัดจำหน่าย […]

ทั่วไป

การตลาดออนไลน์